Udgivet 29.04.2024

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Artsrige græsblandinger har mange fordele på den økologiske kvægbedrift

Græsmarksblandinger med en stor diversitet og et balanceret indhold af græs, urter og bælgplanter kan have mange positive effekter.

Græsmarksblandinger med en stor diversitet kan potentielt bl.a.:

  • Øge jordfrugtbarheden
  • Øge kulstoflagringen i jorden
  • Sikre et stabilt udbytte

Effekten afhænger dog bl.a. af sammensætningen af blandingerne. Det er derfor ikke ligegyldigt, hvilke urter du som landmand bruger i dine græsblandinger, og derfor er Innovationscenter for Økologisk Landbrug sammen med Aarhus Universitet i gang med at teste 5 forskellige græsblandinger, så du i fremtiden får lettere ved at vælge en blanding, der passer til din bedrift.

Blandingerne afprøves på 4 øko-bedrifter

Målet er at finde frem til nogle græsblandinger, der bevarer artsrigdommen gennem flere sæsoner, samtidig med at udbytteniveauet og foderkvaliteten af blandingen lever op til behovet på en malkekvægsbedrift. Foderkvaliteten skal derfor være i top, og blandingerne skal bestå af nogle arter, som køerne samtidig har lyst til at æde.

De 5 blandinger etableres i 3 meter brede bælter i græsmarker med forskellig anvendelse, og der måles på effekter i marken og malkekøernes smagspræference for blandingerne.

Rudholm Økologi har fokus på sundhed

En af de mælkeproducenter, der har valgt at stille op til afprøvningen, er Esben Møller Xu, Rudholm. På Rudholm er de vant til at bruge urter i deres græsblandinger. På det seneste har de brugt cikorie og kommen, fordi de tror på, at en større diversitet i græsblandingerne har en positiv effekt på køernes sundhed.

For en del år siden var de med i en anden afprøvning, hvor køerne fik en græsblanding med et stort indhold af kommen, og mens køerne fik den blanding, var celletallet i mælken meget lavt.

- Det var en øjenåbner for mig, hvor stor en effekt foderet kan have på sundheden. Derfor går vi meget op i at sikre diversitet i blandingerne, så vi får sunde køer og en sundere mælk. En større diversitet har også en positiv effekt i marken. Jo flere forskellige arter du har i marken, jo større mulighed er der for at opbygge kulstof i jorden, og jo bedre vilkår skaber du for mikrolivet, fortæller Esben Møller Xu. 

- Derudover synes jeg, at vi landmænd skal støtte op om de afprøvninger, innovationscentret og universiteterne laver, for det hjælper os alle, at det bliver prøvet af, fortsætter han.

Følg med på icoel.dk, eller tilmeld dig vores nyhedsbrev, hvor du løbende vil kunne læse mere om afprøvningen i GrassRotate.