Udgivet 21.12.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Gødningsberegner 

Beregner til økonomisk optimering af N- og S-tildeling med organisk gødning.

Gødningsberegneren er et sammenligningsværktøj, der giver dig mulighed for at vælge og sammenligne forskellige kvælstof- eller svovlholdige gødningsprodukter. 

I gødningsbregneren kan du med dine egne tal for indkøb, transport, lagring og udbringning af gødningsprodukterne opnå den samlede omkostning ved tilførsel af henholdsvis 50 kg udn-N pr. ha eller 20 kg S pr. ha. 

Du får, foruden en økonomioptimeret kvælstof- og svovltildeling, også overblik over, hvor store mængder af andre relevante plantenæringsstoffer, der følger med din valgte gødskning. Måske kan du med viden om de ekstra næringsstoffer, som nogle af de valgte gødningsprodukter indeholder, undgå udgifter, som du ellers skulle have afholdt efterfølgende? Måske kan du med valg af det rette gødningsprodukt optimere økonomien i din kvælstoftildeling eller blive inspireret til at afprøve et nyt gødningsprodukt?

Hent gødningsberegneren:

Gødningsberegner til økonomisk optimering af N- og S-tildeling med organisk gødning (Excel-fil)