Udgivet 21.02.2024

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Økologisk vårbyg - dyrkningsvejledning

Tilgængeligt kvælstof tidligt i vækstsæsonen, valg af sort og ukrudtsbekæmpelse ved højt ukrudtstryk og muligheden for at dyrke maltbyg er særlige fokuspunkter ved dyrkning af øko-vårbyg

Når du skal dyrke økologisk vårbyg, er det en god ide at forholde dig til nedenstående punkter: 

  • Vårbyg har brug for tilgængeligt kvælstof tidligt i vækstsæsonen
  • Ved højt ukrudtstryk skal du være ekstra opmærksom på ukrudtsbekæmpelse og sortsvalg
  • Vælge en sort der er anerkendt til malt, hvis der satses på maltbyg

Udsæd:

  • Der skal sås et plantetal på 300-400 spiredygtige frø/planter pr. m- se også afsnit om udsæd
  • Frøstørrelsen/tusindkornsvægten (TKV) varierer fra sort til sort mellem 40-55 g.
  • Markspiringsprocenten er sjældent over 85 pct. selv i et godt såbed med god udsæd. 
  • Normalt ligger udsædsmængden i intervallet 170-250 kg pr. ha.

Udsædsmængden beregnes efter formlen:

Udsæd i kg pr.ha=Ønsket antal planter pr.m2 x TKV/Procent markspiring

 

Der skal anvendes økologisk udsæd, hvis det er til rådighed. Udbud ses i www.organicXseeds.dk

 

Artiklen er en del af temaet

Dyrkningsvejledninger for vårsåede afgrøder

I dette tema finder du vidover hver enkelt afgrøde med viden om bl.a. dyrkning, ukrudtsbekæmpelse, sygdomme, skadedyr, vækst og høst.