Faglig opdatering af landmænd for at fremtidssikre økologisk produktion

Introduktion

Formålet er at indsamle, producere og formidle ny og aktuel viden til økologiske landmænd, ligesom tidligere produceret viden efter behov opdateres og kvalitetssikres inden ny formidling, så det sikres, at landmanden får det bedst mulige beslutningsgrundlag og konstant øgede kompetencer, hvilket fremmer produktionen og øger det økologiske landbrugs konkurrenceevne.

Projektet er inddelt i to arbejdspakker; 1: Opdatering og udvikling af ny landbrugsfaglig viden med praksisnær formidling og 2: Regler og vilkår, som formidles direkte til landmænd og deres rådgivere, når der sker ændringer eller er særlige forhold, som landmanden skal være opmærksom på. Projektet behandler således en lang række emner inden for mange produktionsgrene, og i leverancerne fokuseres på rettidighed og tilgængelighed i forhold til slutbrugerne. Aktiviteterne vil være artikelskrivning, podcast- og videoproduktion samt udarbejdelse af dyrkningsvejledninger, faktaark, manual, udstilling mm. Alle materialer bliver gjort tilgængelige via Innovationscenter for Økologisk Landbrugs informationskanaler og andre aktuelle medier.

Projektet her skal bistå de økologiske landmænd i fortsat udvikling på deres bedrifter og styrke landbrugets robustheden, også økonomisk. Ændrede arbejdsgange, inddragelse af ny viden, optimering og udvikling kræver dels præsentation af den nyeste viden eller revitalisering af ældre viden på rette tid og sted i forhold til at flytte det landbrugsfaglige indhold på bedrifterne, dels opdateret viden og mulighed for at kontrollere, at regler og krav til økologer er overholdt.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2024. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater 2024

Artikler, opslag eller lignende 

Temaside - ko med kalv. Temaside på icoel.dk. 

Dispensation til salg af såsæd med lav spireevne - husk at justere udsædsmængden. Artikel på Innovationscenter for Økologisk Landbrugs hjemmeside.

OrganicXseeds – den danske frødatabase. Opdatering af artikel på Innovationscenter for Økologisk Landbrugs hjemmeside efter udgivelse af opdateret Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion vedr. dokumentationskrav, omlægningsvarer, dispensationspraksis, ækvivalenslister, kategori 1 liste mv.

Frugttræer i OrganicXseeds. Opdatering af artikel på Innovationscenter for Økologisk Landbrugs hjemmeside efter udgivelse af opdateret Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion, bl.a. vedr. forudbestilling og udenlandske leverandører.

Frø af efterafgrøder, græs og kløver til økologisk dyrkning. Opdatering af artikel på Innovationscenter for Økologisk Landbrugs hjemmeside efter udgivelse af opdateret Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion, bl.a. med henvisning til yderligere materiale.

Frøblandinger til økologer. Opdatering af artikel på Innovationscenter for Økologisk Landbrugs hjemmeside efter udgivelse af opdateret Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion, bl.a. vedr. urteblandinger med under 70 procent økologisk frø.

Læggekartofler til økologisk dyrkning. Opdatering af artikel på Innovationscenter for Økologisk Landbrugs hjemmeside efter udgivelse af opdateret Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion, bl.a. vedr. fejl i dispensationsansøgningsskema.

Planteformeringsmateriale fra omlægningsmarker. Opdatering af artikel på Innovationscenter for Økologisk Landbrugs hjemmeside efter udgivelse af opdateret Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion, bl.a. med nye funktion i OXS til dokumentation for brug af omlægningsvarer.

Planter og frø af grønsager til økologisk dyrkning. Opdatering af artikel på Innovationscenter for Økologisk Landbrugs hjemmeside efter udgivelse af opdateret Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion bl.a. med tilføjet afsnit om småplanter.

Udsæd til økologisk majsdyrkning. Opdatering af artikel på Innovationscenter for Økologisk Landbrugs hjemmeside efter udgivelse af opdateret Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion, bl.a. med information om specialistgruppe og ækvivalensliste for majs.

Økologisk heterogent materiale – en ny type såsæd. Opdatering af artikel på Innovationscenter for Økologisk Landbrugs hjemmeside efter udgivelse af opdateret Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion, bl.a. med opdateret information om udbud af heterogent materiale.

Produktion af økologisk julesalat og spirer. Artikel på Innovationscenter for Økologisk Landbrugs hjemmeside efter udgivelse af opdateret Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion med information om regler for produktion af julesalat og spirer

Prioritering af såtidspunkt i økologisk vårsæd. Artikel på Innovationscenter for Økologisk Landbrugs hjemmeside om prioritering af såning mellem forskellige vårsædsafgrøder.

Regler for gødning ved omlægning til økologi. Opdatering af artikel på Innovationscenter for Økologisk Landbrugs hjemmeside efter udgivelse af opdateret Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion.

Regler for økologisk kvægbrug. Opdatering af artikel på Innovationscenter for Økologisk Landbrugs hjemmeside efter udgivelse af opdateret Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion.

Regler for tilskud til skovlandbrug. Opdatering af artikel på Innovationscenter for Økologisk Landbrugs hjemmeside efter udgivelse af opdateret Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion.

Regler for økologiske slagtekyllinger. Opdatering af artikel på Innovationscenter for Økologisk Landbrugs hjemmeside efter udgivelse af opdateret Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion.

Kend dit frøukrudt. Artikel på Innovationscenter for Økologisk Landbrugs hjemmeside.

Omsåning af vintersæd. Artikel på Innovationscenter for Økologisk Landbrugs hjemmeside.

Bekæmpelse af rodukrudt ved særlige vejrforhold. Artikel på Innovationscenter for Økologisk Landbrugs hjemmeside.

Dyrkningsvejledning økologisk vårhvede. Opdatering af dyrkningsvejledning på Innovationscenter for Økologisk Landbrugs hjemmeside.

Dyrkningsvejledning økologisk havre. Opdatering af dyrkningsvejledning på Innovationscenter for Økologisk Landbrugs hjemmeside.

Dyrkningsvejledning økologisk vårbyg. Opdatering af dyrkningsvejledning på Innovationscenter for Økologisk Landbrugs hjemmeside.

Lav forekomst af MRSA i økologiske grisebesætninger. Artikel på Innovationscenter for Økologisk Landbrugs hjemmeside.

Manganmangel - en skjult dræber i økologisk korn. Opdatering til artikel på Innovationscenter for Økologisk Landbrugs hjemmeside.

Regler for økologisk planteavl. Opdatering af artikel på Innovationscenter for Økologisk Landbrugs hjemmeside efter udgivelse af opdateret Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion.

Regler for økologisk grisehold. Opdatering af artikel på Innovationscenter for Økologisk Landbrugs hjemmeside efter udgivelse af opdateret Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion.

Regler for husdyrhold til eget brug/selskabsdyr på den økologiske bedrift. Opdatering af artikel på Innovationscenter for Økologisk Landbrugs hjemmeside efter udgivelse af opdateret Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion.

Regler for økologisk ægproduktion. Opdatering af artikel på Innovationscenter for Økologisk Landbrugs hjemmeside efter udgivelse af opdateret Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion.

Regler for heste på den økologiske bedrift. Opdatering af artikel på Innovationscenter for Økologisk Landbrugs hjemmeside.

Regler for får og geder på den økologiske bedrift. Opdatering af artikel på Innovationscenter for Økologisk Landbrugs hjemmeside.

Vær opmærksom på omlægningsdato på nye marker til foderproduktion. Opdatering af artikel på Innovationscenter for Økologisk Landbrugs hjemmeside.

Mangel på økologisk udsæd - hvordan skal du forholde dig? Artikel på Innovationscenter for Økologisk Landbrugs hjemmeside.

Slætstrategien på din øko-bedrift påvirker grovfoderets udbytte og kvalitet. Artikel på Innovationscenter for Økologisk Landbrugs hjemmeside.

Sygdomstryk afgør effekten af podning. Artikel i Økologi - Inspiration til jordbruget nr. 3 2024.

Engelsk udstyr til frilandsgrise kommer til Danmark. Artikel i Økologi - Inspiration til jordbruget nr. 3 2024.

Økologicertifikat 2024: Tjek oplysningerne. Artikel på Innovationscenter for Økologisk Landbrugs hjemmeside

PFAS og pesticidrester nedbrydes i kompost. Artikel på Innovationscenter for Økologisk Landbrugs hjemmeside.

Udbud af økologisk frø af vinterraps i OrganicXseeds 2024. Opdatering af artikel på Innovationscenter for Økologisk Landbrugs hjemmeside.

Grundvandsbeskyttelse og økologisk drift. Artikel på Innovationscenter for Økologisk Landbrugs hjemmeside.

Faktaark

Regler for økologisk kvægbrug. Faktaark om regler for økologisk kvægbrug 2024.

Regler for økologiske slagtekyllinger. Faktaark om regler for økologiske slagtekyllinger 2024.

Økologisk arealstøtte 2024. Faktaark om økologisk arealstøtte 2024. 

Tillæg til økologisk produktion af frugt, bær og nødder. Faktaark om tillæg til økologisk produktion af frugt, bær og nødder.

Regler for gødning ved omlægning til økologi. Faktaark om regler for gødning ved omlægning til økologi.

Regler for tilskud til skovlandbrug. Faktaark om regler for tilskud til skovlandbrug.

Regler for økologisk planteavl. Faktaark om regler for økologisk planteavl

Regler for økologisk grisehold. Faktaark om regler for økologisk grisehold

Regler for husdyrhold til eget brug/selskabsdyr på den økologiske bedrift. Faktaark om regler for husdyrhold til eget brug/selskabsdyr på den økologiske bedrift.

Regler for økologisk ægproduktion. Faktaark om regler for økologisk ægproduktion.

Opslag på sociale medier, i nyhedsbreve eller lignende

Facebookopslag

Tema - Ko med kalv. Facebookopslag på Facebooksiden Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

Facebookopslag om nyttedyrskatalog. Facebookopslag om nyttedyrskatalog på Facebooksiden Innovationscenter for Økologisk Landbrug

Dyrkningsvejledninger - klar til dig. Facebookopslag på Facebooksiden Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

Prioritering af såtidspunkt. Facebookopslag på Facebooksiden Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

Kender du dit frøukrudt? Facebookopslag på Facebooksiden Innovationscenter for Økologisk Landbrug. 

Er du i taktoren lige nu? Facebookopslag  med link til podcastkanalen ØKO-LYD på Facebooksiden Innovationscenter for Økologisk Landbrug. 

Styr på afgræsningen. Facebookopslag på Facebooksiden Innovationscenter for Økologisk Landbrug. 

Lav din egen efterafgrødeblanding med gratis app. Facebookopslag på Facebooksiden Innovationscenter for Økologisk Landbrug. 

Hvad går du efter i din slætstrategi – foderenheder eller kvalitet? Facebookopslag på Facebooksiden Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

Det er rigtig godt nyt for økologien. Facebookopslag på Facebooksiden Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

Nyhedsbreve

Læggekartofler: Husk frist for ansøgning om dispensation er 1. marts. Nyhedsbrev med påmindelse om ansøgningsfrist for dispensationer til læggekartofler.

Miniguide til OrganicXseeds. Nyhedsbrev med omtale af miniguide og opdaterede artikler om økologisk planteformeringsmateriale.

Så vårsæden på det rette tidspunkt. Nyhedsbrev med omtale af artikel om prioritering af såtidspunkt i økologisk vårsæd. 

Såsæd af vårbyg og havre kan have lavere spireevne i år. Omtale af artikel vedr. såsæd med lav spireevne i nyhedsbrev.

Kend dit frøukrudt og Omsåning af vintersæd. Nyhedsbrev omtale af artikler på Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

Økologisk udsæd af vårbyg er udsolgt. Nyhedsbrev med omtale af artikel på Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

Brug økologisk udsæd før omlægningsvarer. Nyhedsbrev om brug af økologisk udsæd før omlægningsvarer.

Gode råd om at lukke høns ud. Nyhedsartikel om god management, når staldpligt ophører og økologisk fjerkræ må lukkes ud igen.

Præsentationer på wokshop, møder og konferencer o.l. 

Regler for frilands og økologiske søer. Indlæg på workshop: De danske regler for frilands- og økologiske søer, sammenlignet med EU-reglerne.