Udgivet 25.01.2024

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Tyskland: Lav forekomst af MRSA i økologiske grisebesætninger

Et tysk studie identificerer faktorer, som kan forbindes med forekomst af MRSA.

Et studie fra Tyskland bekræfter tidligere observationer af, at MRSA generelt har en lav forekomst på økologiske grisebedrifter. 

MRSA-test i tre typer besætninger

I studiet blev der testet for MRSA i 55 konventionelle besætninger, 12 alternative med bl.a. naturlig ventilation og 11 økologiske besætninger. Testene blev foretaget i begyndelsen og slutningen af opfedningsperioden og af såvel grise som overfladearealer. 

Samlet testedes kun 3,6 % (to dyr) positive for MRSA på de økologiske bedrifter– og begge dyr i begyndelsen af opfedningsperioden, mens ingen dyr blev testet positive i slutningen af opfedningsperioden.

Også i de konventionelle og alternative besætninger var der et fald i forekomsten af MRSA fra start til slut af opfedningsperioden. Faldet var mere udtalt for det alternative system end det konventionelle. 

 

MRSA, % positive dyr

Produktionssystem

Start

Slut

Økologisk

3,6

0

Alternativ

75.0

35,1

Konventionel

81,5

69,9

Faktorer, der påvirker forekomst af MRSA

I studiet blev der identificeret faktorer, som er forbundet med en lavere forekomst af MRSA:

  • Færre dyr i stalden/lavere belægningsgrad
  • Tilstedeværelse af halmstrøelse
  • Øget fokus på biosecurity

Mindre forbrug af antibiotika er desuden forbundet med en lavere forekomst af MRSA.

Bekræfter danske resultater

En dansk undersøgelse fra 2015 fandt ligeledes en lav forekomst af husdyr-MRSA i økologiske besætninger (6 %). Flere af de undersøgte økologiske besætninger havde modtaget MRSA-positive svin fra konventionelle besætninger, hvilket indikerer, at de økologiske svin 'taber' MRSA, måske som resultat af deres adgang til udearealer.

Forskningsartikel: Prevalence og LA-MRSA in pigsties