Udgivet 20.12.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Katalog: Foldsystemer til frilandsgrise i skovlandbrug

Nyt katalog beskriver foldsystemer til udegående søer med beplantning af træer.

Der er mange fordele ved at holde søer udendørs i skovlandbrugssystemer, bl.a. lavere  antibiotikaforbrug og højere dyrevelfærd som følge af, at dyrene i mere udbredt grad kan udleve  deres naturlige adfærd og søge ly og læ under træerne. 

Træerne i udegående søers foldarealer har gavnlige effekter for biodiversitet og mindsker næringsstoftab, men der er behov for at nytænke og udvikle foldindretning og -driftspraksis for at optimere træernes økonomiske og miljømæssige værdi. 

I et nyt katalog præsenteres beskrivelser af foldsystemer til frilandsgrise i skovlandbrugssystemer, som er implementeret i praksis på bedrifterne Hestbjerg Økologi, Risbjerg Landbrug og Solhøjgaard. 

Hent katalog (PDF, 20 sider)

De nævnte bedrifter medvirker i projektet ”OUTFIT - udegående søer og træer i nye foldkoncepter til gavn for miljøet”, som udvikler, undersøger og demonstrerer økonomisk bæredygtige foldkoncepter, der sikrer lave næringsstoftab, høj dyrevelfærd, biodiversitet og kulstofbinding.

Projektet undersøger bl.a.

  • hvordan foldene kan indrettes for at tilgodese producenters ønsker og produktionsforhold
  • hvordan næringsstoftab kan reduceres ved at plante træer i foldene
  • hvorvidt det er muligt at binde og opsamle kvælstof ved brug af træflis
  • mulighederne for at høste og ensilere grøn biomasse fra træerne i praksis samt den ernæringsmæssige værdi af denne ensilage til drægtige søer
  • mulighederne for at forbedre foldkoncepterne til gavn for økonomi, biodiversitet og klimaaftryk

I kataloget præsenteres nogle af de koncepter, der indgår i OUTFIT. Projektet tager udgangspunkt i økologisk praksis og har til mål at inspirere og støtte flere producenter til at etablere træer i folde til gavn for dyrevelfærd, miljø, klima og biodiversitet.

Se også artiklen Beplantning i grisefolde - sådan gør du

Læs mere om projektet OUTFIT på projektets hjemmeside

Artiklen er en del af temaet

Det innovative skovlandbrug

Skovlandbrug er en af indsatserne hos Innovationscenter for Økologisk Landbrug. Vi går nemlig forrest, når det gælder Innovation og grøn udvikling. I temaet her får du mulighed for at orientere dig om alt indenfor økologisk skovlandbrug.