Udgivet 08.12.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Frankrig: 1-5 pct. af hangrise har problematisk lugt

Et fransk studie har gennem et år fulgt seks økologiske bedrifter, som opdrætter intakte hangrise.

Udfordringen med produktion af hangrise er hovedsageligt risikoen for ornelugt i kødet, primært forårsaget af androstenon og skatol i fedtvævet. En fransk undersøgelse i seks økologiske besætninger viste en del variation imellem bedrifter.

Dyrene blev typisk slagtet omkring 178-209 dages alderen, hvor slagtekroppen vejede fra 90-99 kg. Ornelugt blev identificeret ved 'næse-metoden', hvor et stykke fedt opvarmes, og en eller flere personer lugter til prøven. Med denne metode var 94,5 % af prøverne uden spor af ornelugt, 4 % havde en mistænkelig lugt, og 1,4 % lugtede af orne. Der var en sammenhæng imellem forekomsten af androstenon og skatol og mellem slagtevægten og forekomsten af androstenon.

Studiet konkluderer, at produktionen af hangrise er et godt alternativ til kastration i økologisk produktion, men at det er en forudsætning, at forekomsten af ornelugt er kontrolleret. Dette opnås for eksempel igennem

  • valg af genotyper med lav risiko for forekomst af androstenon
  • at slagte dyrene tidligere (androsternon er et kønshormon og derfor aldersafhængigt)
  • at undgå fede dyr ved slagt
  • at holde god hygiejne og luftkvalitet i staldbygninger og udearealer.

Det franske studie bekræfter tidligere fund og også de resultater, vi har opnået herhjemme; at jo tungere hangrisene er, jo højere er koncentrationen af androstenon. Der er ikke den samme sammenhæng mellem vægt og skatolindhold. Skatol er mere afhængigt af management, herunder fodring. Såvel skatol som androstenon er genetisk betinget.

I Danmark er der enighed om, at man gerne vil undgå fysisk kastration af grise. Det er tidkrævende, ikke en rar opgave at udføre, og det fysiske indgreb går ikke godt i spænd med den økologiske tankegang. Der er pt. to alternativer til fysisk kastration: Produktion af intakte hanner eller immunokastration. Immunokastration er pt. ikke tilladt i økologisk produktion i Danmark. Landbrugsstyrelsen (dansk kontrolmyndighed) har spurgt i EU-kommissionen, og tolkningen der er, at det pt. ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne i økologiforordningen.