Udgivet 13.12.2022

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Tips til at beskytte små økologiske kalve på græs mod parasitter

En ren afgræsningsmark, godt med tilskudsfoder og et foldskifte midt på sommeren kan løse de fleste problemer med parasitter.

Parasitter er et af de centrale problemer med småkalve på græs, og der er derfor god grund til at overveje, hvad man kan gøre for at undgå problemer med parasitter.

Huskeliste til beskyttelse af de små øko-kalve:

 • Udbind på rene marker
 • Skift til ren mark midt på sommeren
 • Rigeligt med tilskudsfoder
 • Rent vand, rene skåle og trug
 • Afpuds marken, hvis mere end 15 % buskgræs
 • Små grupper med max 10 kalve
 • Hold øje med tegn på hoste og diarré
 • Minimer kalvenes stressniveau (Gradvis foderskift, sygdomsbehandling, god hygiejne, læ og tørt leje)

Ren mark fra starten af afgræsningen

For at undgå en tidlig belastning og opformering af parasitter er det en stor fordel at binde kalvene ud på en ren mark. Med andre ord, undgå en permanent kalvefold.

Om foråret er ”en ren mark” en mark, der ikke har været afgræsset af kvæg året før og ikke har fået kvæg-gødning. Senere på sommeren er det en mark, der hverken har været afgræsset eller har fået kvæggødning samme år. Det vil typisk være en mark, hvor der er taget slæt.

Suppleringsfoder er vigtigt

Sunde og stærke kalve, med en god tilvækst allerede når de er på stald, er godt rustet til at komme ud og klare omstillingen til græs.

Græs alene giver ikke kalvene energi nok til, at de kan holde tilvæksten. Derfor er det nødvendigt med tilskudsfoder. Kalvene skal have mulighed for at æde den samme mængde energi, som hvis de var på stald. En løsning kan være at give adgang til koncentreret fuldfoder eller at give dem 1-1,5 kg tørstof i tilskudsfoder – korn eller kraftfoder – pr. kalv pr. dag.

Tilskudsfoderet til småkalve på græs skal også supplere behovet for ekstra protein og mineraler.

Foldskifte i juli

Parasitter opformerer sig på marken gennem sæsonen og belastningen vil typisk stige stærkt, når vi når frem til juli måned. Det er derfor en rigtig god idé at bryde kæden og starte fra niveau 0 ved at flytte kalvene, sammen med deres hytte eller anden mulighed for læ, til en ren mark.

Følg kalvene tæt

Problemer med parasitter har det med at dukke op hen på sommeren, mens der de første mdr. typisk ikke er nogen problemer - men følg alligevel situationen tæt. Det er vigtigt at holde øje med kalvene. De typiske tegn er hoste, diarré og utrivelighed, så tjek deres gødning for diarré og lyt efter, om de begynder at hoste.

Ved tegn på parasitter skal der reageres hurtigt med enten:

 • behandling med medicin
 • flytning til ny ren mark
 • tage kalvene på stald

Kalvens fjender på græs

Løbetarmorm findes i stort set alle besætninger men med forskelligt smittetryk. På græsmarker, der er blevet afgræsset af kreaturer i den foregående sæson, vil der være overvintret smitte med larver af løbe-tarmorm. Symptomerne er utrivelighed og diarré, som minder om symptomerne på coccidiose.

Lungeorm kan ikke forudsiges og findes ikke i alle besætninger. Lungeormelarver kan overleve en vinter på marker, der har været smittet i efteråret eller overleve i ikke behandlede dyr, som er inficeret den foregående afgræsningssæson. Smitten kommer i juni og fremad afhængigt af vejret (regn og koldt vejr øger risikoen). Vær ekstra opmærksom ved indkøb af nye dyr. Dyrenes immunitet overfor lungeorm er kortvarig og tabes derfor fra sæson til sæson.

Coccidiose kan give diarré i forbindelse med udbinding. Diarré skyldes en parasit, der tilhører tarmcoccidierne. Kalvene optager smittefarlige æg ved udbinding på græsarealer, der har været afgræsset af kalve året før. Æggene i gødningen på marken er meget modstandsdygtige og kan overleve vinteren og den følgende græsningssæson.

Immunitet skal opbygges

Kalve der er ældre end 4-5 mdr. kan med fordel udsætte for moderat smitte med indvoldsparasitter (løbetarmorm og coccidiose) for at opnå immunitet. Niveauet af parasitsmitte skal være så lavt, at dyrene ikke bliver syge, men opbygger immunitet, som de kan bruge de efterfølgende sæsoner på græs.