Udgivet 02.02.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

OrganicXseeds – den danske frødatabase

OrganicXseeds er fra 1. januar 2020 den økologiske frødatabase i Danmark. I denne artikel finder du beskrivelser af forskellige funktioner i OrganicXseeds.

Du kan bruge OrganicXseeds til at

 • tjekke, om der er økologiske frø, vegetativt formeringsmateriale eller planter til rådighed
 • tjekke klassifikation dvs. krav til dispensation og dokumentation
 • søge dispensation til brug af ikke-økologisk formeringsmateriale, herunder læggemateriale
 • gemme bekræftelse/dokumentation for brug af ikke-økologisk planteformeringsmateriale
 • gemme dokumentation for tilgængelighed af økologisk planteformeringsmateriale ved anvendelse af omlægningsvarer (funktion endnu ikke klar)

Du finder OrganicXseeds.dk her: www.organicxseeds.dk

OrganicXseeds anvendes også i Tyskland, Sverige, England, Irland, Schweiz, Luxembourg, Island og Belgien. Disse landes platforme kan tilgås ved at klikke på logoet på forsiden af den danske platform.

Sådan bruger du OrganicXseeds

Tjek ALTID i OrganicXseeds før indkøb af ikke-økologisk frø og vegetativt formeringsmateriale

Som økologisk landmand har du pligt til at orientere dig i OrganicXseeds forud for indkøb af ikke-økologisk planteformeringsmateriale som frø og vegetativt formeringsmateriale. Vegetativt formeringsmateriale er planter, der ikke er frøformerede, dvs. stiklinger, udløbere, knolde, podekviste, barrodsplanter m.m. Fremadrettet er der planer om også at inkludere frøplanter i OrganicXseeds.  

Du skal altid orientere sig om tilgængeligheden af økologisk planteformeringsmateriale samt status for den pågældende art eller sortsgruppe under arten. Der kræves altid enten digital bekræftelse eller ansøgning om dispensation, hvis du ønsker at anvende ikke-økologisk planteformeringsmateriale, også i de tilfælde, hvor der ikke er andre sorter til rådighed. 

Udbuddet af økologisk planteformeringsmateriale er vokset, så derfor skal du være opmærksom på, at der er økologiske varer til rådighed indenfor en bred vifte af afgrøder, også nogle, der tidligere ikke har været økologisk planteformeringsmateriale til.  

Hvis du udelukkende køber økologisk planteformeringsmateriale, behøver du ikke at konsultere  OrganicXseeds først, men det kan stadig være et godt sted at undersøge udbuddet af sorter fra flere forhandlere. Der kan også være økologisk planteformeringsmateriale, som ikke fremgår af OrganicXseeds, da det ikke et krav, at virksomheder skal oprette deres økologiske varer i OrganicXseeds.

Opbygning af OrganicXseeds

Afgrødekategorier

Arterne i OrganicXseeds er grupperet i 13 afgrødekategorier, f.eks. korn, grønsager og frugt, og en art kan være placeret i en eller adskillige kategorier, afhængig af artens anvendelsesområder.

Sortsgrupper

Arter er underinddelt i sortsgrupper efter formål eller tidlighed, antallet af sortsgrupper afhænger af arten. Nogle arter har en enkelt sortsgruppe og andre har adskillige sortsgrupper, og en sort kan indgå i flere sortsgrupper. Sortsgrupper kan have forskellig status/klassifikation, men i forbindelse med dispensationsansøgninger vil Landbrugsstyrelsen også kigge på andre sortsgrupper under arten. 

Der kan for nogle afgrøder være sortsgrupper henvendt til henholdsvis landbrug og havebrug. Vælg den sortsgruppe der er relevant for dig ved dispensationsansøgning/bekræftelse.

Illustration: OrganicXseeds

Leverandører

Der findes en liste over leverandører i OrganicXseeds, hvor du kan finde leverandørens kontaktoplysninger og aktuelle udbud af varer. 

Ansøgningsmodul

Der er adgang til at foretage digitale dispensationsansøgninger og dokumentere (bekræftelse) anvendelse af ikke-økologiske varer, når du har oprettet et login. Det giver dig mulighed for at få et samlet overblik over ansøgninger under udarbejdelse, ansøgninger i proces og færdigbehandlede ansøgninger. Det er vigtigt at have disse oplysninger klar i forbindelse med kontrolbesøg. 

Søgetips, tilgængelighed og historik for OrganicXseeds

Der findes tre typer af søgninger i OrganicXseeds, når du skal finde en afgrøde, sort eller leverandør:

Hurtig søgning – søg på afgrøde eller sortsnavn

 • Skriv mindst tre bogstaver
 • Start med * (*hvede og alle hveder søges frem)
Illustration: OrganicXseeds

Kategorisøgning

 • Vælg afgrødegruppe i rullemenu (f.eks. korn), herefter kan du filtrere yderligere vha. søgeord i søgefeltet ”Filtrer listen over afgrøder”
 • Vælg art, sortsgruppe og sort 
Illustration: OrganicXseeds

Fold ud med symbolet med en rød pil for at se flere oplysninger.  
Rød farve betyder, at der er tilgængelige sorter og grå farve betyder, at der ikke er tilgængelige sorter.


Når du har klikkes dig frem til det tilgængelige tilbud fra leverandøren, kan du klikke på leverandørens navn og få vist mere detaljerede oplysninger om tilbuddet, f.eks. at der er tale om en nematoderesistent havresort. 

Leverandør søgning

 • Søg på bestemt leverandør eller få vist alle
 • Vis alle tilbud fra en enkelt leverandør
Illustration: OrganicXseeds

Filtrering af søgeresultat

Når du har fremsøgt f.eks. alle havresorter, vil der øverst være en filtreringsmulighed, hvor du kan sortere efter dato for tilgængelighed, forædlingsmetode (konventionel/økologisk/biodynamisk), kontrolorgan (fx. DK-ØKO-050) og status (økologisk, omlægningsvare, godkendt til økologi). Dette filter har dog den begrænsning, at det afhænger af de oplysninger, der er lagt ind i OrganicXseeds af leverandørerne. 

Illustration: OrganicXseeds

Tilgængelighed og historik

Varer, der ikke er tilgængelige lige nu, kan søges frem ved at klikke på ”Vis også ikke-tilgængelige tilbud” i nederste højre hjørne af siden. Hvis sorten ikke er tilgængelig, kan det skyldes, at den er udsolgt eller, at den endnu ikke er klar til levering. For at vende tilbage klikkes på ”Vis kun de tilgængelige tilbud”.


Der kan laves en historisk søgning efter tilgængelighed af sorter i specifikke tidsintervaller. Når du klikker på den blå knap ”historik”, kommer der en kalender frem, og her vælges dato for ”fra” og ”indtil” og ”søg”. Nederst på siden vises en oversigt med de sorter, der har været tilgængelige i det valgte tidsinterval. 

Illustration: OrganicXseeds

Oprettelse af login i OrganicXseeds

Du kan søge i OrganicXseeds uden login, men for at kunne lave en dispensationsansøgning eller sende en digital bekræftelse som dokumentation på anvendelse af ikke-økologisk frø og vegetativt formeringsmateriale, skal du være oprettet som bruger af OrganicXseeds. 

Du vælger ”Tilmelding” på forsiden af OrganicXseeds: 

Illustration: OrganicXseeds

Du kan selv oprette login ved hjælp af dit certificeringsnummer (autorisationsnummer) og postnummer. Hvis du endnu ikke har fået certificeringsnummer, skal du kontakte Landbrugsstyrelsen:

Illustration: OrganicXseeds

Du skal bruge dit certificeringsnummer (autorisationsnummer) og postnummer ved oprettelse af login. Hvis du endnu ikke har fået certificeringsnummer, skal du kontakte Landbrugsstyrelsen.
Du kan selv vælge brugernavn og adgangskode. Der skal anvendes både store og små bogstaver og tal til adgangskoden. Skriv herefter din e-mailadresse. 

Illustration: OrganicXseeds

Statustekster (klassifikation)

I OrganicXseeds vil du under de enkelte arter og sortsgruppe se, at der står ”Klassifikation”. Der findes forskellige typer af klassifikationer eller statustekster:

Kategori 1

Kategori 1 betyder, at der som udgangspunkt ikke gives tilladelse til ikke-økologisk frø og vegetativt formeringsmateriale, hvis der er økologiske frø og vegetativt formeringsmateriale til rådighed. Det gælder f.eks. afgrøder som efterafgrøder og grøngødning, der ikke høstes.
Landbrugsstyrelsen har udarbejdet en officiel liste over arter klassificeret i Kategori 1, hvor spisekartofler er placeret. Fremover vil flere arter blive placeret under Kategori 1, hvis det vurderes, at der er et tilstrækkeligt og varieret sortsudbud af økologiske frø og vegetativt formeringsmateriale.

Landbrugsstyrelsen har placeret flere arter på en varslingsliste, som alle har ansøgningsstatus ”Individuel tilladelse”, og som forventes at flytte til Kategori 1 inden for de nærmeste par år, det drejer sig om jordbær, æbler, sukkerroer, tomat og agurk til drivhus, pommes frites- chips- stivelses- og bagekartofler indtil videre.

Når klassifikation ændres til Kategori 1, kan der kun gives dispensation til forskning, små skala forsøg, sortsbevaring og produktinnovation.

Individuel tilladelse (Kategori 2)

Der er mulighed for at søge dispensation til at anvende ikke-økologisk frø og vegetativt formeringsmateriale, hvis det kan retfærdiggøre,s at de tilgængelige sorter ikke er egnede på din bedrift. Der kan være krav om individuel tilladelse både i sortsgrupper, som der er tilgængelige sorter i, og i sortsgrupper, der ikke er tilgængelige sorter i. Den tidligere statustekst, der hed generel tilladelse med anmeldelse, er erstattet af individuel tilladelse.

Der skal laves en ansøgning for hver enkelt sort, som ønskes anvendt ikke-økologisk. Der udarbejdes en digital ansøgning i OrganicXseeds inden indkøb af udsæd. Der skal være  modtaget svar fra Landbrugsstyrelsen, inden ikke-økologisk udsæd kan anvendes. Hvis den ønskede art ikke er oprettet i OrganicXseeds, kan der indsendes en blanket, som kan findes på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Til bekræftelse (Kategori 3)

Til bekræftelse betyder, at der kan anvendes ikke-økologisk frø og vegetativt formeringsmateriale uden dispensationsansøgning, men at sort, sortsgruppe, mængde og areal skal bekræftes/dokumenteres over for Landbrugsstyrelsen ved at udfylde digital bekræftelse i OrganicXseeds på tidspunkt for indkøb. Manglende bekræftelse vil blive betragtet som en overtrædelse.

Landbrugsstyrelsen fastsætter, om en art eller sortsgruppe skal fremstå som ”til bekræftelse” og vil typisk fremgå, hvis der ikke er tilgængelige sorter, og hvis der ikke forventes at komme økologisk udsæd. De tidligere frister for ændringer i klassifikation er ikke længere gældende.

Hvis du oplever, at en statustekst ser forkert ud, kan du altid kontakte Landbrugsstyrelsen.

Økologisk skal anvendes før omlægningsfrø

Fra 2022 skal man anvende økologisk frø og vegetativt planteformeringsmateriale før omlægningsvarer, hvis der er økologisk materiale tilgængeligt af den pågældende sort. Der vil dog være en kortere overgangsperiode, så omlægningsmateriale, der er produceret i 2021 eller tidligere, kan købes på lige fod med økologisk materiale i OrganicXseeds.

Nye specialistgrupper fra 2022

Fremadrettet vil Landbrugsstyrelsen nedsætte bredt sammensatte specialistgrupper, som vil understøtte Landbrugsstyrelsen ved vurdering af, om der er tilstrækkeligt bredt udvalg og mængde af tilgængelige sorter under en art eller sortsgruppe med henblik på om sortsgruppen/arten skal være Kategori 1 eller Kategori 2 /individuel tilladelse. Hvis du ønsker at indgå i en specialistgruppe, kan du rette henvendelse til Landbrugsstyrelsen.

Begrundelser for dispensation i OrganicXseeds

Du kan søge dispensation til at anvende ikke-økologiske frø og vegetativt formeringsmateriale, hvis du

 • har individuelle behov til sorter på din bedrift, og du ikke kan anvende de tilgængelige sorter
 • ønsker at bevare sorter
 • deltager i forsøg
 • producerer egen udsæd

Du skal i din ansøgning begrunde, hvorfor tilgængelige sorter ikke kan anvendes, og hvorfor du har særlige behov i forbindelse med sortsvalg. Du skal kun beskrive den ønskede sort, hvis det kan være med til at beskrive, hvorfor du ikke kan anvende de tilgængelige sorter.

Det er ikke tilstrækkelig begrundelse, at der udelukkende er varer tilgængelige i udlandet. Prisen på udsæd kan ikke anvendes som begrundelse. Hvis leverandøren har oplyst, at varen ikke kan leveres i tilstrækkelige mængder/ portionsstørrelser, kan dette angives som begrundelse, eller hvis varen ikke kan leveres i tide. Der bør være let tilgængelige oplysninger om sorten fra leverandøren i OrganicXseeds eller på leverandørens hjemmeside.

Faglige begrundelser kan f.eks. være særlige problemer med skadegørere på din bedrift eller andre forhold og egenskaber, der har væsentlig betydning for din bedrift:

 • Agronomiske forhold: sygdomsresistens, skadegørere, jordtype, ukrudtstryk og anvendelsesformål
 • Pedoklimatiske forhold: lokalitet, temperatur, luftfugtighed, vand og specielle jordbundsforhold
 • Teknologiske egenskaber: pelletering, slebet frø, specielle produktionsforhold eller maskiner

Afvent altid svar fra Landbrugsstyrelsen, inden du anvender ikke-økologisk udsæd. Landbrugsstyrelsen kan anmode om supplerende oplysninger/dokumentation, hvis der ikke foreligger tilstrækkelig begrundelse.

Hvis en art ikke er oprettet i databasen, skal der altid søges dispensation.

Tidsbegrænsning

Vær opmærksom på, at du kun kan opnå dispensation indenfor afgrødens vækstsæson, og at dispensationen skal anvendes indenfor den tidsbegrænsning, der er angivet på dispensationen.

Landbrugsstyrelsen har valgt at definere vækstsæsoner efter de fire årstider. Nogle afgrøders vækstsæson falder udenfor denne definition, og angiv derfor anvendelsestidspunkt i ansøgningen, eller hvis der skal sås/udplantes flere gange, skal du oplyse forventet mængde pr. uge og den forventede produktionsperiode.

Hvis du har ikke-økologisk udsæd til overs fra året før, skal der sendes en ny ansøgning om dispensation.

Udenlandske varer i OrganicXseeds

Der er kommet et større udbud af udenlandske varer med OrganicXseeds, da det er nemt for udenlandske leverandører at tilgå OrganicXseeds, da platformen anvendes i flere andre lande. Det betyder, at der er kommet et større udvalg af økologisk udsæd indenfor flere arter end tidligere.

Hvis der ikke er varer af en given afgrøde tilgængelige i Danmark, er du forpligtet til at undersøge udbuddet af varer fra udlandet i den danske OrganicXseeds. Du kan sende en dispensationsansøgning, hvis du mener, at de tilgængelige sorter ikke kan anvendes på din bedrift. Firmaerne skal levere tilstrækkelig og let tilgængelig information om sorterne, så det kan vurderes, om sorten kan anvendes.

Firmaerne skal kunne levere varerne indenfor en rimelig tidsramme i tilstrækkelige portionsstørrelser. Varerne skal desuden leve op til almindelige kvalitetskrav.

Digital dispensationsansøgning

Før ansøgning

 • Tjek om den ønskede sort findes økologisk
 • Tjek om de tilgængelige sorter kan anvendes som alternativ
 • Log ind og opret ansøgning ved at klikke på blåt felt ”Foretag ansøgning”
Illustration: OrganicXseeds

Udfyld

 • Sortsnavn
 • Mængde (vælg enhed)
 • Areal (vælg enhed)

Dobbelttjek 

 • At ønsket sort ikke er tilgængelig økologisk
Illustration: OrganicXseeds

Begrundelse

 • Vælg begrundelse og marker ét felt
 • Udfyld også individuel begrundelse i tekstfelt nederst, hvor du skal godtgøre, hvorfor du ikke kan anvende de tilgængelige sorter på din bedrift og hvorfor du har brug for den ansøgte sort. Anfør marknummer på den eller de marker, hvor udsæden skal anvendes
 • Udfyld også nederste felt med anvendelsestidspunkt
 • Ved produktion af egen udsæd: notér i tekstfelt forventet produktion af udsæd næste år
 • Du kan vedhæfte op til tre filer som ekstra dokumentation

Indsendelse

 • Indsend ansøgning ved at klikke på blåt felt nederst på siden
Illustration: OrganicXseeds

Hvis sorten er kategori 1, vil der som udgangspunkt kun være mulighed for begrundelse d).

Svar på ansøgning

 • Når din ansøgning er blevet behandlet, kan du se resultatet i OrganicXseeds
 • Du skal have modtaget svar på din ansøgning, inden du anvender ikke-økologisk frø og vegetativt formeringsmateriale

Overblik over dispensationsansøgninger

 • Status på indsendte ansøgninger kan du finde under menu (”i proces”), når du er logget ind
 • Du kan selv vælge at arkivere ansøgningen, ved at klikke på ”Arkiver”, og du kan finde arkivet under menu
Illustration: OrganicXseeds

Digital bekræftelse – vigtig at huske!

 • Før bekræftelse
 • Tjek om ønsket sort er tilgængelig økologisk
 • Tjek om tilgængelige sorter kan anvendes som alternativ
 • Tjek statusteksten i OrganicXseeds – der kan være krav om dispensationsansøgning, selvom der ikke er økologisk planteformeringsmateriale til rådighed.
 • Du kan tidligst udfylde bekræftelse fem dage før anvendelse.
 • Log ind og klik på blåt felt ”Til bekræftelse” ud for sortsnavn og udfyld dokumentation i forbindelse med indkøb af ikke-økologisk planteformeringsmateriale, det kan ikke gøres senere!
 • Gem dokumentation i fem år. 

Vær også opmærksom på, om der skal sendes digital bekræftelse ved køb af halvblandinger.

Illustration: OrganicXseeds

Udfyld

 • Sortsnavn
 • Mængde (vælg enhed)
 • Areal (vælg enhed)

Dobbelttjek 

 • At ønsket sort ikke er tilgængelig økologisk

Gem bekræftelse

 • Gem bekræftelse ved at klikke på blåt felt

Bekræftelsen sagsbehandles ikke, og du skal derfor ikke afvente svar. Bekræftelsen vil kunne fremsøges på din brugerkonto, og kan fremvises i forbindelse med kontrol. 

Illustration: OrganicXseeds

Ordrebekræftelse

Husk at få en ordrebekræftelse, når du bestiller ikke-økologisk planteformeringsmateriale.

Hvis du ikke har en ordrebekræftelse som dokumentation for bestillingstidspunktet, og der i mellemtiden er kommet økologisk materiale på markedet, skal du anvende det økologiske planteformeringsmateriale.  

Af din dokumentation skal fremgå: kunde, adresse/leveringsadresse, bestillingstidspunkt, mængde, art, sort samt at der er tale om materiale, som enten er ubehandlet eller udelukkende behandlet med tilladte produkter i økologien.
 
Landbrugsstyrelsen står for den daglige administration af OrganicXseeds og kan kontaktes på jordbrugskontrol@lbst.dk
Find mere information i brugerguide på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Ny og opdateret viden til økologiske landmænd

Artiklen er opdateret som en del af projekt Ny og opdateret viden til økologiske landmænd, som er støttet af