Udgivet 02.03.2022

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Skovlandbrug er det bedste af to verdener

Skovlandbrug kombinerer landbrug og skov.

Skovlandbrug er et dyrkningssystem, som etableres stadig flere steder i Danmark, og som kan være en vej til et mere bæredygtigt og klimavenligt landbrug. I et skovlandbrug skal træer og buske give værdi til landbrugsproduktionen. Det kan ske på flere måder, f.eks. ved at producere frugt og bær, løv til foder eller simpelthen at skabe et godt miljø for husdyr.

Skovlandbrug og dyrehold

Skovlandbrug er udbredt inden for den økologiske produktion af æg og kyllinger, hvor der bliver plantet frugttræer, pil og poppel i hønsegårdene for at give høns og kyllinger de bedste forhold. Der er etableret lignende systemer med beplantning i so- og svinefolde samt i malke- og kødkvægs afgræsningsfolde.

Fordele og udfordringer ved skovlandbrug 

Innovationscenter for Økologisk Landbrug arbejder for at afdække fordele og udfordringer ved dansk skovlandbrug i alle grene af landbruget. Sammen med økologiske landmænd og andre samarbejdspartnere udvikler og tester vi modeller for en landbrugsdrift med træer/buske i praksis.

Forskning fra udlandet viser en række fordele, som vi også vil forvente at se i Danmark:

  • Udegående husdyr får bedre dyrevelfærd i kraft af læ, ly, skygge og mere alsidig føde.
  • Jordens kvalitet og struktur bliver bedre, og den holder bedre på regnvandet.
  • Rødder i forskellige lag sikrer, at gødning udnyttes bedre, og at risikoen for udvaskning bliver mindre.
  • Træer og buske binder CO2 fra atmosfæren – godt for klimaet og for en mere frugtbar jord.
  • Skovlandbrug skaber permanente levesteder og et større fødegrundlag for vilde dyr og planter.

Netværk for skovlandbrugere

Meld dig ind i gruppen Skovlandbrug på Facebook. Gruppens medlemmer deler her viden, nyheder og erfaringer om skovlandbrug.

Danmarkskort: Skovlandbrug i Danmark

Herunder kan du se placering og kort beskrivelse af nogle af de skovlandbrugssystemer, der findes i Danmark.

Har du etableret skovlandbrug på din bedrift og vil du registreres på kortet, skriv da gerne til Janni Granger på jabp@icoel.dk mærket ’Danmarkskort over skovlandbrug’.