Udgivet 04.10.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Økonomi i have-/parkkompost som gødning

Otte parametre afgør økonomien i gødskning med kompost, og simpelt værktøj giver indblik i, om kompost er relevant for dig.

Kompost som næringskilde er mere relevant for flere økologer end tidligere. Brancheanbefalingen på næringsstofområdet levner nu mindre plads til konventionel husdyrgødning i økologers gødningsplaner. Derfor kan det være aktuelt at kigge på alternative kilder til næringsstoffer. I den sammenhæng er kompost lavet på have-/parkaffald en relevant gødning. Der er meget af den, den indeholder næringsstoffer, og den er godkendt som gødning til økologisk jordbrug.

Tilgængelig over hele landet

Kompost som gødningskilde kan måske betale sig, hvis du har begrænset adgang til kvælstof. Den største fordel ved komposteret have-/parkaffald er, at det typisk er tilgængeligt over hele landet. Du kan se konkrete forhandlere på Øko Gødningsbørs.

Dog kan udgifterne i forhold til anskaffelse, transport og håndtering af komposten være en hindring. Derfor har vi regnet på både udgifterne og den næringsstofværdi, som du kan opnå ved at bruge kompost. 

Nyt regneværktøj sætter pris på kompost

Beregningerne er baseret på standard transportpriser, på at have-/parkaffaldet er knust og sorteret til finstof, og på at det fås uden beregning.

Beregningerne medtager:

  • pris på have-/parkaffald
  • pris for transport
  • tid til oplægning
  • tid til at vende komposten
  • tid til at sprede det ud
  • maskinomkostninger
  • næringsstofværdi
  • værdi af alternative K og P-kilder.

Prisen for kvælstof i have-/parkkomposten ender på 16 kr. pr. kg total-N og 107 kr. pr. kg udnyttet N. Økonomien bliver bedre, hvis du samtidig har behov for at indkøbe kalium, som f.eks. Vinasse, da behovet mindskes betydeligt, når du gøder med kompost. Hvis prisen for indkøbt vinasse trækkes fra prisen for kvælstof, er priserne 5 kr. pr. kg total-N og 95 kr. pr. kg udnyttet N. Det kan derfor primært betale sig at bruge have-/parkkompost som gødningskilde, hvis du har begrænset adgang til kvælstof samt behov for at gødske med kalium.

Regn selv på økonomien

Prisen pr. kg. N er dog afhængig af, hvilke substrater du bruger i komposten og flere andre faktorer, som kan variere fra bedrift til bedrift. F.eks. har den mængde kompost, du laver, relativt stor betydning for prisen på de næringsstoffer, som du får ud af komposten. Det kan derfor være en god ide selv at regne efter med de priser, mængder og typer af substrater, som du har tilgængelig på din bedrift.

Beregn økonomi i kompost

Kvælstofeffekten kommer ikke det første år

Have-/parkaffald har et højt indhold af både fosfor og kvælstof. Størstedelen af kvælstoffet er dog bundet i organiske forbindelser og dermed ikke tilgængeligt for afgrøderne. Samtidig er der meget kulstof i kompost, som kan betyde netto immobilisering af kvælstof. Dog vil komposten få et lavere indhold af kulstof i forhold til kvælstof efterhånden som komposten modner. Derfor får du ikke en kvælstof-effekt ud af kompost samme år, som du bringer det ud. Ved brug af kompost vil der særligt det første år være behov for yderligere tilførsel af en kvælstofrig gødning til afgrøderne. Alternativt udbringes kompost som kaliumgødning på kløvergræsmarker, der kvitterer mindre for kvælstof.

En fosforrig gødning

Husdyrgødning er den oplagte gødningsform i de områder af landet, hvor der er stort husdyrhold, men husdyrgødning indeholder ligesom have-/parkaffald meget fosfor. Derfor er det ofte ikke muligt at kombinere husdyrgødning med store mængder have-/parkaffald uden at ramme fosforloftet.

Kompost skal kombineres med efterafgrøder

En gødningsstrategi, som i højere grad hviler på kompost, kræver fokus på efterafgrøder, da mineraliseringen af kvælstof fra kompost ikke er begrænset til hovedafgrødens vækstsæson. Derfor vil der ved tilførsel af store mængder kompost være risiko for udvaskning af store mængder kvælstof i varme og regnfulde efterår. Her kan efterafgrøder sørge for at holde kvælstoffet i dyrkningssystemet.

Saner for ukrudtsfrø med yderligere kompostering

Have-/parkaffald skal komposteres yderligere, når du får det hjem på din bedrift. Det skyldes, at det er affald fra haver og parker, som kan være fyldt med ukrudtsfrø, og de skal saneres væk, inden komposten spredes ud på marken. Kompostering er den oplagte metode til at sanere haveparkaffaldet, da mikroorganismer og temperaturen i komposten nedbryder ukrudtsfrøene, så de ikke er spiredygtige længere. Samtidig kan du sænke C/N-forholdet ved komposteringen, så immobiliseringen af kvælstof bliver mindre, og tilgængeligheden af kvælstof bliver lidt højere, når du bringer komposten ud.

Artiklen er bragt i MARK nr. 10 2023

Ansvar ved brug af værktøjet

Innovationscenter for Økologisk Landbrug påtager sig intet ansvar for tab, herunder driftstab, avancetab eller anden form for direkte eller indirekte tab ved anvendelse af dette værktøj eller tilknyttede informationer og applikationer.