Udgivet 11.04.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Økologiske spisekartofler får et løft

Økologiske kartofler udgør en stigende andel af arealet, men afsætningen er svækket. To nye projekter samler branchen for at fokusere på barrierer i kæden fra jord til bord. 

Økologien udgør en stigende andel af det danske areal med spisekartofler, og med en markedsandel på 23 procent er afsætningen i butikkerne også i den høje ende. Alligevel er der grund til at gøre en indsats for danske økologiske spisekartofler, for en stor del af de solgte kartofler er importerede, og arealet med spisekartofler herhjemme er generelt faldende. 

En klimavenlig knold 

Kartoflens positive profil i kostråd og klimaberegninger burde i sig selv medvirke til øget forbrug, men det kommer ikke af sig selv. Derfor sætter branchen i to nye projekter fokus på de vigtigste elementer, der kan stå i vejen for et større salg, herunder kvaliteten af de økologiske spisekartofler.

Sortsforsøg med biostimulanter

I det økologiske projekt SROPP under GUDP-programmet RDD8 er forskning i biologiske metoder den primære indsats. Forskellige biostimulanter bliver undersøgt i potteforsøg og under markforhold. Skimmel koster udbytte, og sølvskurv og blackdot koster kvalitet fra lager og videre frem i kæden til forbrugerne. Vi undersøger, om sorter med gode resistensegenskaber bedre kan udnytte effekten af forskellige biostimulanter end mere modtagelige sorter.

Landmandsforsøg ’On Farm’

I OnfarmPlus-projektet arbejder Innovationscenter for Økologisk Landbrug med geolokalisering af jordbund, udbytter og sygdomsangreb. Geolokalisering kan bidrage til at et langt mere nuanceret billede af effekten af forskellige strategier, end det vi traditionelt arbejder med i forsøg. En af de grundlæggende ideer er, at avleren bestemmer, hvad der afprøves i marken. I 2023 undersøger vi tildeling af have-parkaffald, læggeafstand, biostimulanter og afgasset gødning hos Eskild Romme i Himmerland og på Gram Gods i Sønderjylland.

De første resultater

Økologisk kartoffelproduktion i Danmark er drevet af et relativt lille antal avlere, som i høj grad selv har skaffet viden og dannet deres egen erfaring. baseret på bedriftens egen produktion gennem flere generationer. Derfor er der stor variation i fokuspunkter i forhold til de forskellige aspekter af kartoffel-produktionen. I 2023 er 5 danske kartoffelavlere blevet interviewet omkring deres praksisser og erfaringer fra erhvervet. Rapporten herunder omhandler avlernes beretninger inden for bl.a. teknologianvendelse, herunder lægning, optagning ukrudtsbekæmpelse m.m. 

Rapport om økologisk kartoffelproduktion i Danmark (pdf-fil 10 sider)

Der bliver løbende formidlet flere resultater fra de 2 økologiske kartoffelprojekter på icoel.dk.

Foto: Linda Rosager Duve