Udgivet 23.02.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Dyrkning af multiafgrøder til fodring

Dyrkning af multiafgrøder på marken, vil kunne sikre sundere foder og bidrage positivt til jordensfrugtbarhed.

Fordele ved multiafgrøder i forhold til dyrkning og jordfrugtbarhed er der mange af. Samtidig opnår du potentielt også et sundere foder, når afgrøderne blandes allerede ude på marken. Det vil også være muligt at sikre et højere proteinniveau eller fedtniveau i en multiafgrøde.

Mælkeproducenter blander ofte forskellige afgrøder i foderet i forvejen, og derfor kan de spare udgifter til Grovvareselskaber til f.eks. rensning, tørring og blanding af foder, og udgifter til transport, hvis de tænker sig godt om i forvejen.

Hvad er multiafgrøder?

Multiafgrøder er defineret som afgrøde med mere end to arter, er typisk mere robuste end monokulturer, og det er bl.a. en fordel, fordi markerne over de senere år er blevet større og større. Det gør, at jordtypen ofte varierer hen over den enkelte mark. Der kan f.eks. være sandjord i en ende, en lavning med humus og lerknolde i den anden ende af marken.

Når markerne varierer så meget, er det svært at opnå et stabilt udbytte over hele marken med en monokultur, da afgrøder typisk klarer sig bedst på en bestemt bonitet. En multiafgrøde kan justere sig efter jordbundsforholdene, da de arter, der klarer sig bedst på sandjord, vil dominere i de områder i marken, hvor der er sandjord, og nogle andre arter vil klare sig bedst i andre områder af marken.,

Dyrkningssikkerheden kan være større i en multiafgrøde end en monokultur, fordi der i blandingen typisk både vil være afgrøder, der er tørketolerante, og andre der kan tåle store mængder vand. Multiafgrøder har også rødder i forskellige dybder, og det sikrer optag af vand og næringsstoffer fra forskellige dybder.

De mange slags arter og mange slags rødder styrker også jordfrugtbarheden ved at sikre en positiv kulstofbinding i jorden og humusdannelse. På den lange bane vil bedre jordfrugtbarhed sikre endnu bedre dyrkningssikkerhed på trods af det mere ekstreme vejr. Sidst men ikke mindst gør diversiteten i multiafgrøder også, at de har større dyrkningssikkerhed i forhold til sygdom og skadedyrsangreb.

Afgrøden skal passe til bedriften

Der er ikke en bestemt opskrift på en multiafgrøde, som passer til alle bedrifter. Hvilken multiafgrøde, som du skal dyrke på din bedrift afhænger helt af foderbehovet og jordtypen. Du skal bl.a. have med i overvejelserne, hvilken mælkeydelse du ønsker, og dermed også hvilket behov, der er for f.eks. protein, fedt og fordøjelighed i foderet.

Markplanlægningen er alt afgørende, hvis du gerne vil i gang med at dyrke multiafgrøder. Så tag en snak med din rådgiver i forbindelse med markplanlægningen og brainstorm på, hvilke arter, der kan være gode både i forhold til jordtype og foderbehov på din bedrift.

Urtegræsmarken efter en hovedafgrøde kan også med fordel dyrkes som en multiafgrøde. Med et større indhold af forskellige urter og græsser i kløvergræsmarken, vil man opnå et sundere foder, med flere forskellige næringsstoffer og mineraler. Samtidig kan man i urtegræsmarken pga. den større diversitet i afgrøden opnå en mere jævn udbyttekurve hen over sæsonen, da de forskellige arter, har forskellige vækstkurver og tidspunkt for topproduktion. De urter, græsser og kløvere der har ekstra dybe rødder, vil også kunne sikre en vis produktion, selv under tørre forhold.

En ensartet ager er svær at opnå, fordi de afgrøder, der passer til de forskellige boniteter, vil være dominerende i de områder, hvor jorden passer til dem. Klimaet det enkelte år, vil også have stor indflydelse på hvilke arter der vil dominere i vækstsæsonen. Det skal man selvfølgelig kunne acceptere i forhold til sin planlægning og kommende foderplan.

Dyrkning af multiafgrøder til fodring (Folder, pdf 6 sider)

Folderen er lavet i projektet ”Det selvforsynende kvægbrug”.

Multiafgrøder i mark
Foto: Linda Rosager Duve

Multiafgrøder i mark