Ny og opdateret viden til økologiske landmænd

Introduktion

Formålet er at indsamle, producere og formidle ny og aktuel viden til økologiske landmænd, der øger kompetencer, fremmer produktionen og øger det økologiske landbrugs konkurrenceevne.

Målet er at aktuel økologifaglig viden er tilgængelig for landmændene, så de har adgang til opdaterede regler, vilkår og ny faglig viden indenfor den økologiske produktion.

I projektet indsamles og formidles ny, aktuel og opdateret viden til den økologiske landmand indenfor det økologifaglige område. Projektet er opdelt i to arbejdspakker.

I AP 1 ”Økologifaglig viden” er der fokus på indsamling, udarbejdelse og formidling af faglig viden indenfor alle økologiske fagfelter og bæredygtig drift, klima, miljø og natur. Hvor nye tiltag og formidling til landmanden om alternative produktioner og nye udviklingspotentialer skal være med til at sikre det økologiske landbrugs fortin som driftsform og i markedet.

I AP 2 ”Viden om regler og vilkår” er fokus rettet mod formidling af økologiregler og vilkår for den økologiske produktion til landmænd. Der vil i 2022 være megen formidling omking den nye EU forordning, der træder i kraft 1. januar 2022. Det kræver viden og formidling om implementeringen til det danske jordbrug.

Der vil blive formidlet gennem digitale kanaler. Endvidere vil landmændene og andre interesserede vil få tilbud om deltagelse i markvandringer og demonstrationsaktiviteter. Projektet vil bidrage til at indhente og udbrede viden om økologiske temaer ved deltagelse i studieture og kongresser og konferencer både nationalt og internationalt.

Projektets effekt er, at aktuel faglig viden vil være med til at sikre og optimere produktionsapparatet i den primære økologiske sektor og dermed sikre den nødvendige indtjening. Desuden sikres det, at den økologiske produktion tager hensyn til en bæredygtig produktion med hensyn til miljø, klima, natur og dyrevelfærd.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2022. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater

AP1

Artikel: Vinterraps. Fem sorter er udbudt i OrganicXseeds. Af Tove Mariegaard Petersen

Tilgængelige sorter i OrganicXseeds

Husdyr i solcelleparker

Notat, der samler erfaringer fra udlandet.

Jordfrugtbarhed - få inspiration til arbejdet. Artikel: Inspirationsartikel på icoel.dk om arbejdet med jordfrugtbarhed.

Små økologiske afgrøder. Artikel Økologi Inspiration til Jordbruget, februar 2022.

Jordfrugtbarhed. Facebookopslag på siden https://www.facebook.com/icoel.dk.

Nye muligheder med økologisk heterogent materiale fra 2022. Artikel Økologi Inspiration til Jordbruget, februar 2022.

Selvforsyning på økologiske malkekvægbedrifter. Artikel i KVÆG nr. 3 i marts 2022.

God dyrevelfærd hos økologiske køer. Artikel på webside.

Status på græsprotein og marine proteinkilder. Præsentation om den økologiske foderforsyning 30-03-2022.

Innovationscenter for Økologisk Landbrug - indsatser indenfor økologiske forsøg mv. Informationsmøde for forædlere 22. marts 2022.

Det vigtigste vi gør for jorden er… Facebookopslag på siden https://www.facebook.com/icoel.dk.

Blåkvæg er alligevel ikke tilladt. Facebookopslag på siden https://www.facebook.com/icoel.dk.

Startgødning kan sikre rettidig såning. Facebookopslag på siden https://www.facebook.com/icoel.dk.

Har du også været i marken? Facebookopslag på siden https://www.facebook.com/icoel.dk.

Brug din gamle såmaskine til etablering af undersåede efterafgrøder. Video som er uploadet til youtube kanalen Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

Markvandring i Sønderjylland d. 22. juni. Bilag til markvandring i Sønderjylland d. 22. juni.

Markvandring på Lolland d. 28. juni. Bilag til markvanding på Lolland med forsøgsudvalget.

Vi skal finde vores vej i bæredygtighedsjunglen
Artikel på www.icoel.dk
Læs artiklen i fuld længde (pdf)

Vinterraps - fem sorter er udbudt i OrganicXseeds. Omtale af nyhedsartikel på hjemmeside.

Husdyr i solcelleparker: Erfaringer fra udlandet. Afgræsning i solcelleparker
Nyt notat giver overblik over forskning og erfaringer fra udlandet.

Det ved vi om pattegrisedødelighed i økologiske besætninger. Der har den senere tid i medierne været øget fokus på overlevelsen blandt pattegrise. Innovationscenter for Økologisk Landbrug har fået forespørgsler om dødeligheden i økologiske besætninger og giver her et samlet overblik over den tilgængelige viden om pattegrisedødelighed, management, avlslinjer og om økologisk avlsindeks.

Økologisk bælgsædsareal er stagneret. Artikel på icoel.dk om udviklingen i det økologiske bælgsæds- og rapsareal.

Del gødningen, når foråret er vådt. Artikel på icoel.dk.

Gips - svovl til økologer. Artikel på LandbrugsInfo, april 2022

Udbud af økologisk frø af vinterraps i OrganicXseeds. Artikel på LandbrugsInfo .

Vinterhvedesorter med brødhvedekvalitet i OrganicXseeds. Artikel på LandbrugsInfo, august 2022.

Finsk landmand fodrer 200 økologiske køer på 2 timer om ugen. Note til landbrugsavisen.

Rasmus blev nær dræbt af teleskoplæsser. Facebookopslag på siden https://www.facebook.com/icoel.dk med link til podcast.

I går var det FNs internationale biodiversitetsdag. Facebookopslag på siden https://www.facebook.com/icoel.dk med link til podcast.

Hold øje med de økologiske sortsforsøg. Artikel på icoel.dk, august 2022.

Vi skal finde vores vej i bæredygtighedsjunglen Artikel på www.icoel.dk
Læs artiklen i fuld længde (pdf)

Øko-bælgsædsareal stagneret. Facebookopslag på siden https://www.facebook.com/icoel.dk med link til podcast

Som økologisk landmand kender du alt til de 4 økologiske principper. Facebookopslag på siden https://www.facebook.com/icoel.dk med link til podcast.

De 4 økologiske principper. Video som er uploadet til youtube kanalen Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

Brug af udearealer i første omlægningsår til økologiske grise og fjerkræ. Rapport på hjemmesiden.

Fosforlofterne er sænket. Artikel i ØKOLOGI - inspiration til jordbruget nr. 7.

Fjerpilning og fjerpilningsnøgle i økologiske høneflokke. Artikel på LandbrugsInfo, april 2022.

ØKOGØDNING.DK ER DEN LIVLINE, DU HAR BRUG FOR. Artikel i ØKOLOGI - inspiration til jordbruget, oktober 2022

Kender du kredsløbsprincippet? Facebookopslag på siden https://www.facebook.com/icoel.dk med link til podcast

Kender du kredsløbsprincippet? Video som er uploadet til youtube kanalen Innovationscenter for Økologisk Landbrug

PRRS: Vær opmærksom på frister for blodprøver. Artikel udgivet på icoel.dk

Innovationscenter for Økologisk Landbrug tester effekten af Biochar på mikroorganismerne i jorden. Video som er uploadet til youtube kanalen Innovationscenter for Økologisk Landbrug

Multiafgrøder som kraftfoder til køer. Artikel på icoel.dk.

Sukkerroer; sorter og svampebekæmpelse. Landsforsøgene 2022 s. 311-312.

Lang sæson forstaldfodring med frisk græs. Artikel på icoel.dk

Artikel: Sådan håndterer du de nye brancheanbefalinger om gødning. Artikel på icoel.dk.

Artikel: Myte: Om få årtier løber vi tør for fosfor. Artikel på icoel.dk.

Artikel: Når du bruger egen udsæd i økologisk produktion. Artikel på icoel.dk

Nye gødningsregler 2022. Video som er uploadet til YouTube

Notat: Indvoldsorm hos økologiske grise.

Skovlandbrug er i udvikling Facebookopslag på siden https://www.facebook.com/icoel.dk

Tag en pause fra julen og få ny øko-viden Facebookopslag på siden https://www.facebook.com/icoel.dk

Christian brænder for jordfrugtbarhed Facebookopslag på siden https://www.facebook.com/icoel.dk

Oversigt over tilladte økologiske gødningsprodukter. Udgivet på icoel.dk

Biostimulanter i dansk økologisk planteavl. Rapport.

GLM 8 – få størst værdi for natur og landbrugsdrift. Faktaark.

AP2

Majs-udsæd til økologer. Artikel på LandbrugsInfo.

OrganicXseeds - den danske frødatabase Artikel på LandbrugsInfo, februar 2022.

Regler for heste på økobedriften. Alle heste kan fremover holdes under de nye regler for selskabsdyr på økologiske bedrifter, hvor det ikke er nødvendigt at opfylde nogen økologiregler. Hesteordningen er ophørt.

Lovændringer for kvægstalde. Lovændringer for kvægstalde de kommende år og samspillet med økologireglerne.

Tilskudsordninger til grøn bioraffinering. Præsentation på DLBR-biogasnetværksmøde.

Samarbejde mellem biogasanlæg og økologiske landmænd. Præsentation på DLBR-biogasnetværksmøde.

Dispenationspraksis for frø af græs, kløver og efterafgrøder til økologisk dyrkning. Artikel på LandbrugsInfo, februar 2022.

Frøblandinger til økologer. Artikel på LandbrugsInfo, februar 2022.

Heterogent plantemateriale til økologiske landmænd fra 2022. Artikel på LandbrugsInfo, februar 2022.

Læggemateriale til økologisk landbrug. Artikel på LandbrugsInfo, februar 2022.

Udsæd og læggemateriale fra omlægningsmarker. Artikel på LandbrugsInfo, februar 2022.

Planter og frø af økologiske grønsager til økologi. Artikel på LandbrugsInfo, februar 2022.

Økologisk frugttræer i OrganicXseeds. Artikel på LandbrugsInfo, februar 2022.

Ny regel om 48 timers økologisk tilbageholdelsestid. Artikel ØKOLOGI - Inspiration til Jordbruget, nr. 5, juni 2022

Regler for økologisk kvægbrug. Artikel på LandbrugsInfo, maj 2022.

Regler for økologisk gede- og fårehold. Artikel på LandbrugsInfo, maj 2022.

Regler for økologisk planteavl. Artikel på LandbrugsInfo, maj 2022.

Regler for økologisk grisehold. Artikel på LandbrugsInfo, maj 2022.

Regler for husdyrhold til eget brug/selskabsdyr på økobedriften. Artikel på LandbrugsInfo, maj 2022.

Regler for økologiske slagtekyllinger. Artikel på LandbrugsInfo, maj 2022.

Regler for økologisk ægproduktion. Artikel på LandbrugsInfo, maj 2022.

Brancheanbefalinger for økologiske kreaturer. Artikel på LandbrugsInfo, maj 2022.

Sådan etablerer du sølehuller til dine økogrise. Artikel på LandbrugsInfo, april 2022.

Regler for tilskud til skovlandbrug i 2022. Muligheder for at opnå arealstøtte gennem ordningerne Grundbetaling og Økologisk Arealtilskud

Faktaark Økologisk arealstøtte som etårig bio-ordning fra 2023. Forventningerne til den kommende tilskudsordning for økologisk drift beskrives i det følgende med udgangspunkt i den danske CAP-plan.

Nordic network meeting – organic milk production. Præsentation om status for økologisk mælkeproduktion i Danmark.

Seminar om ECO-PB (Europæisk konsortium for økologisk planteforædling). Præsentation af aktiviteter indenfor økologisk frø og forædling.

Høst øko-foder på arealer tilmeldt inden 22. april. Artikel på icoel.dk.

Vigtige datoer og frister for tilskud i landbrugsordningerne. Artikel på LandbrugsInfo, februar 2022.

Fjerkræ Økologireglerne er ændret fra 1. januar. Artikel på icoel.dk, januar.

Brancheanbefalinger En række nye brancheanbefalinger for økologisk kvæg og grise træder i kraft i år. Artikel på icoel.dk, januar.

Fjerkræ og andre fugle må igen komme ud. Artikel på LandbrugsInfo, maj 2022.

OrganicXlivestock – den danske økologiske husdyrdatabase. Artikel på Landbrugsinfo.

Regler: Søg nye tillæg til Økologisk Arealtilskud nu. Artikel på icoel.dk, juli.

Eksempel på omlægning af kødkvæg, april

Eksempel på omlægning af malkekvæg, april

Eksempel på omlægning af plantebedrift, april

Eksempel på omlægning af plantebedrift, august

Eksempel på omlægning af slagtekyllinger, april

Eksempel på omlægning af ægproduktion, april

Eksempel på samtidig omlægning af kødkvæg, april

Faktaark - regler for husdyrhold til eget brug

Faktaark - regler for økologiske slagtekyllinger

Faktaark - regler for økologisk ægproduktion

Faktaark - regler for økologisk kvægbrug

Faktaark - regler for økologisk grisehold

Faktaark - regler for økologisk planteavl

Faktaark - regler for økologiske får og geder

Faktaark - regler for tilskud til skovlandbrug 2023

Vejledning: Håndtering af økologiske brancheanbefalinger om gødning. Vejledning på landbrugsinfo.dk.

Beregningsark: Brancheanbefaling konventionel husdyrgødning. Med vejledning på landbrugsinfo.

Artikel: Status for skovlandbrug 2022. Artikel.

Review: skovlandbrug. Notat/review.

Indvoldsorm hos økologiske grise. Notat.

Økologisk investeringsstøtte 2022-23. Artikel på Landbrugsinfo.

Parasitcyklus. Tegning.

Parasitcyklus_coccidiose. Tegning.

Parasitcyklus_Enkeltelementer. Tegning.

Parasitcyklus_Leverikter. Tegning.

Parasitcyklus_Lungeorm. Tegning.

Parasitcyklus_Løbetarmorm. Tegning.