Det selvforsynende kvægbrug

Introduktion

Formålet er at sikre mælkeproducenter en klimaoptimeret foderproduktion, der øger bedriftens jordfrugtbarhed og biodiversitet. Målet nås ved at øge selvforsyningsgraden af foder hos kvægproducenter via innovative, bæredygtige multiafgrøder uden at gå på kompromis med foderkvaliteten. Projektet er opstartet i 2021 og skal løbe over tre år, så dyrkning, høst og fodring kan følges over to vækstsæsoner hos 6 demobedrifter.

Som grundlag for at udarbejde nye artsrige og næringsfulde foderafgrøder indsamles der i AP1 viden fra bl.a. England og Irland, hvor man er langt på området. I samarbejde med landmænd, plante- og kvægbrugskonsulenter og frøfirmaer udvikles de innovative hovedafgrøder og udlæg, som kan sikre ejendommens selvforsyning. I AP2 undersøges afgrødernes udbytte, påvirkning af jordfrugtbarheden, humusopbygningen, samt påvirkningen af udvalgte mikro- og makroorganismer over og under jorden. Imens afgrødernes foderværdi og effekten på mælkeproduktionen analyseres i AP3. Dette sker efterhånden, som de nye afgrøder tages i brug til fodring. Mælkeproducenterne, der deltager i afprøvninger, interviewes om deres erfaringer med de nye fodermidler, og der udarbejdes en driftsøkonomisk analyse. Derudover estimeres tiltagenes reduktionspotentiale ift. bedriftens klimaaftryk. Formidlingsindsatsen på tværs af AP1-3 sker løbende med basis i en udarbejdet kommunikationsplan, hvilket sikrer bred vidensdeling til både økologiske og konventionelle landbrug. Dette aktiveres bl.a. gennem en workshop i år 1 og demonstrationsdage i år 2 og 3. I år 1 sættes en konkurrence i gang, hvor missionen er at udvikle den mest intelligente og bæredygtige multiafgrøde til malkekvæg. Effekterne er øgede udbytter på 15% og selvforsyning via de innovative multiafgrøder, som vil flytte demoværterne i rigtig retning i forhold til øget kulstoflagring og forbedret klimaregnskab. Samtidigt vil biodiversiteten øges med 20% over og under jorden, pga. afgrødens store artsrighed, og forbedre jordfrugtbarheden. Indholdet af mikronæringsstoffer og omega3 fedtsyrer i mælken forventes øget med 10%.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2022. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater

Arrangementer

Det bæredygtige og selvforsynende kvægbrug. Oplæg om samdyrkning Økomarkdag.

Studietur til Tyskland om selvforsyning på kvægbruget.

Åbent hus hos demomobedrift.

Sparringsgruppemøde 28. januar.

Sparringsgruppemøde 7. december.

Vejledninger / faktaark / tekniske manualer o.l.

Faktaark: Dyrkning af multiafgrøder til fodring. Der er mange fordele ved at dyrke multiafgrøder i forhold til dyrkning og jordfrugtbarhed, og potentielt opnås også sundere foder, når afgrøderne blandes på marken. Det vil også være muligt at sikre et højere proteinniveau eller fedtniveau i en multiafgrøde. Mælkeproducenter blander ofte forskellige afgrøder i foderet i forvejen, og derfor kan de spare udgifter til Grovvareselskaber til f.eks. rensning, tørring og blanding af foder, og udgifter til transport, hvis de tænker sig godt om i forvejen.

Notat om samdyrkning som klimatiltag.

Artikler

Samdyrkning af økologiske afgrøder - vi har brug for din hjælp Nyhedsartikel på icoel.dk med link til spørgeskemaundersøgelse.

Multiafgrøder kan give bedre dyrkningssikkerhed. Artikel i ØKOLOGI - inspiration til jordbruget nr. 5.

Foder baseret på multiafgrøder kan potentielt give en sundere besætning. Artikel i magasinet KVÆG 11.

Artikel fra studietur til Tyskland. Artikel fra Økologisk nu.

Samdyrkning giver robuste afgrøder. Artikel i jubilæumsavis.

Øvrig formidling

Studietur til Tyskland om selvforsyning på kvægbruget. Program og information om turen offentliggjort på hjemmeside.

Vind en plads i bussen. Facebookopslag på facebooksiden https://www.facebook.com/icoel.dk med link til spørgeskema.

Selvforsyning - skal du med på tur? Facebookopslag på facebooksiden https://www.facebook.com/icoel.dk med link til tilmeldingsside for studietur.

Facebookopslag på https://www.facebook.com/icoel.dk.