Økologiske spisekartofler - klimaguld fra muld til mund

Introduktion

Projektet vil kortlægge den økologiske kartoffels berettigelse, som en af de mest klimavenlige nationale fødevarer, samt opstille konkrete emissionskilder og indsatsområder i kartoffelproduktionen. Hertil udforme en formidlingsstrategi (inkl. formidlingsprodukter) i samarbejde med kartoffelbranchen, så synliggørelsen af kartoflens mange fordele formidles bedst muligt til forbrugerne. Projektet har ydermere et mål om at facilitere og sætte rammerne for et årligt tilbagevendende netværksmøde i den økologiske kartoffelproduktion, indeholdende bl.a. vidensdeling om produktion og afsætning, med repræsentanter fra hele branchen (avlere, grossister, foodservice, detail, forskere, køkkener og andre relevante nøglepersoner).

Projektets forventede effekter er:

  1. Reduktion af drivhusgasudledninger fra kartoffelbedrifter via udarbejdelse af klimahandlingsplaner og konkrete indsatsområder.
  2. Større afsætning af danske økologiske spisekartofler på baggrund af øget forbrugerkendskab til kartoflens kvaliteter, herunder det meget lave klimaaftryk.
  3. Øget effektivitet i ressourceanvendelse og -udnyttelse fra et større samarbejde i den økologiske kartoffelbranche.

Forventede resultater

Projektets resultater stilles gratis til rådighed for alle virksomheder, der er aktive i den pågældende landbrugs- eller skovbrugssektor eller -delsektor. De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2022. 

Projektresultater

Klimahandlingsplaner inkl. Klimaaftryk

Klimahandlingsplaner. Rapport indeholdende 5 klimahandlingsplaner fra den økologiske kartoffelproduktion.

Klimaaftryk fra økologisk kartoffelproduktion. Notat omhandlende klimaberegninger kartoffelproduktion.

Klimahandlingsplan hos økologisk landmand og kartoffelavler Søren Just. Video, der er lagt på YouTube.

Præsentationer

Skab kærlighed tilden økologiske spisekartoffel: Hvordan kan kartoflen aktualiseres i de unges madkultur?

Netværksmøde, afholdt 3 august på Skiftekær Økologi.

Præsentation: Skimmel, resistens og perspektiver for anvendelse af biologiske produkter v/ Lars Bødker, landskonsulent, SEGES Innovation

Præsentation: Klimaaftryk og afsætning af danske økologiske spisekartofler v/Malte Nybo Andersen, konsulent, SEGES Innovation

Præsentation: Sølvskurv og skinfinish v/Malte Nybo Andersen

Kartoffelminikonference, afholdt d. 13. december

Program offentliggjort på icoel.dk

Præsentation: Kartoflen, fremtidens klimamad v. Marie-Louise Boisen Lendal

Præsentation: Barrierer ved håndtering og opbevaring v. Erik Thorsen

Præsentation: Nuværende og fremtidige teknologier v Christian Max Villadsen

Præsentation: Mangfoldighed v Pia Hjorth

Artikler

Netværksmøde giver kartoffelavlere nye vinkler. Klimavenlig knold - kartoflen fortjener et bedre image.

Drejebog og etablering af ansvarsgruppe for fremtidige netværksmøder

Drejebog. Drejebog for inkludering i Danske Kartoflers 'Store Kartoffeldag' fra 2024.