Fodring med lupiner – lavt klimaaftryk og nærproduceret

Introduktion

Projektets formål er at undersøge effekten med fodring af lupiner på mælkeydelsen og mælkens sammensætning, for derved at reducere klimaaftrykket fra den økologiske mælkeproduktion. Projektets aktiviteter omfatter vidensyntese og erfaringsindsamling fra internationalt publiceret litteratur og danske mælkeproducenter, der har erfaring med fodring med lupiner. Der skal laves praksisforsøg i 4-8 økologiske malkekvægsbedrifter i alt, hvor sojakager udskiftes med lupiner for at undersøge effekten på mælkeproduktion. Der foretages scenarieberegninger af konsekvensen for klima og økonomi af at erstatte sojakage med lupiner. Scenarieberegningerne tager udgangspunkt i de indsamlede data i praksisforsøgene. Viden formidles gennem artikler baseret på litteraturstudiet og erfaringsindsamlingen. Derudover vil der blive udarbejdet en rapport med resultaterne for hver enkelt bedrift, der deltager i praksisforsøgene. Rapporterne vil blive publiceret på icoel.dk. Der bliver lavet små opslag/videoer fra projektet på Innovationscentrets Facebookside. Effekten på kort sigt vil give viden om fodring med lupiner, som kan sikre fodring af økologiske malkekøer med reduceret klimaaftryk til følge uden reduktion i restbeløb og mælkeydelse. Klimaaftrykket falder med 3-5 %, når lupin erstatter sojakage i foderrationen. På længere sigt forventes en udfasning af ikke-europæisk produceret soja i den økolgiske mælkeproduktion.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2023. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater 2023

Tilgår.