Danske økologiske spisekartofler

Introduktion

Projektets formål er at fremme produktionen af danske økologiske spisekartofler ved at øge efterspørgslen herpå i detail og foodservice.

Projektets aktiviteter indbefatter at beregne klimabelastningen af dansk økologisk spisekartoffelproduktion hos udvalgte avlere for at dokumentere kartoflens klimaaftryk, samt udforme en klimahandlingsplan med konkrete eksempler på tiltag, som vil reducerer klimabelastningen på bedrift- og produktniveau. Der vil ligeledes blive afholdes et videndelingsarrangement (årets netværksarrangement) for avlere, pakkerier og aftagere fra professionelle køkkener og detail. Projektets forløb og delresultater offentliggøres i artikler og nyhedsbreve og på okologi.dk.

Det forventes, at projektet bidrager til at understøtte udviklingen af det danske økologiske marked og den økologiske markedsandel ved at øge afsætningen af danske økologiske spisekartofler med 30% samt øge primærproduktionen med 30%, svarende til 500 hektar, inden for 3 - 5 år. Øget forbrug af danske økologiske spisekartofler frem for f.eks. importerede kartofler, ris eller pasta understøtter udviklingen af det danske økologiske landbrugsareal til produktion af en højværdiafgrøde med relativt lavere klimaaftryk med positive effekter for klima og miljø til følge.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2021. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater

Kartoffelavlere er uforstående: Kartoflen mætter, er sund og klimavenlig - alligevel er den upopulær blandt unge
Artikel fra netværksarrangement på okologi.dk.

Bliv klar til en ny spisekartoffelsæson
Artikel i fagbladet 'Økologisk - inspiration til jordbruget'.

Kartofler har meget lavt klimaaftryk
Innovationscenter for Økologisk Landbrug - nyhedsartikel.

Flere danske økokartofler på forbrugernes tallerkner
Nyhedsmail fra Økologisk Landsforening.

Klimahandlingsplan for Eskil Romme
Klimaregnskab og klimahandlingsplan for kartoffelavler Eskil Romme.

Drivhusgasser på kartoffelbedriften
Visuel grafik.

Økologiske spisekartofler - årets netværksarrangement
Program fra netværksarrangement d. 11. november 2021.

Præsentation til årets netværksarrangement
Præsentation.

Kartoflen - Fremtidens fødevare
Indlæg vedr. kommunikation.

Comwell Hotels - Danmarks mest bæredygtige hotelkæde
Præsentation.

Præsentation af BC Catering Skanderborg
Præsentation.

Præsentation til netværksarrangement med Danespo
Præsentation.

Fælles agenda i kartoffelproduktion
Præsentation.

Erfa-gruppe præsentation og dialog (flyer)
Præsentation af projektet.