Mere økologisk frugt og grønt: En robust produktion af fødevarer

Introduktion

Med særligt fokus på frilandsgrøntsager, er projektets formål at udvikle den økologiske planteproduktion ved at øge produktionen af højværdiafgrøder til plantebaserede fødevarer. Gennem praktisk afprøvning og kortlægning af muligheder og udfordringer, er målet at gøre danske planteavlere i stand til at dyrke flere vegetabilske fødevarer på de landbrugsarealer, hvor der i dag dyrkes foderafgrøder.

Projektets aktiviteter er inddelt i fem arbejdspakker: AP1: Her kortlægges udfordringer og barrierer for øget dyrkning af økologiske grønsager på danske landbrugsarealer. Dette gøres via et grundigt analysearbejde, hvor både nuværende og fremtidige producenter og produktioner behandles. AP2: Der identificeres, afprøves og demonstreres grønsagskulturer med størst potentiale for integrering hos almindelige planteavlere. Der afprøves desuden robotbaserede stribedyrkningssystemer med både grønsager og landbrugsafgrøder som et bud på fremtidens dyrkningsstrategi. AP3: Udfordringen med næringsstofforsyning ved øget økologisk grønsagsproduktion adresseres via indsamling af aktuel videnskabelig viden, evidensbaserede forsøg med mobil grøngødning samt afprøvning af maskintekniske løsninger. AP4: De faktiske konsekvenser ved overgang fra produktion af foderafgrøder til produktion af konsumafgrøder (her særligt frilandsgrønsager) vurderes i forhold til både økonomi, klima og funktionel biodiversitet. AP5: Her formidles og implementeres viden, resultater og erfaringer opnået i de øvrige arbejdspakker. Dette særligt koncentreret omkring en konference målrettet ”fremtidens landmand”.
Indsatsen med øget produktion af danskproducerede økologiske frilandsgrøntsager vil reducere landbrugets klimaaftryk, øge den funktionelle biodiversitet og øge dækningsbidraget betragteligt (cirka 200 mio. kr. ved fordobling af grønsagsarealet) for de arealer, der konverteres fra foderproduktion.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2023. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater

Workshop afholdt 28. marts 2023

Workshop: Integration af frilandsgrønsager i økologisk planteavlsproduktion 28. marts 2023 

Webinvitation workshop: Integration af frilandsgrønsager i økologisk planteavlsproduktion 28. marts 2023

Facebookoplsag: workshop: integration af frilandsgrønsager i økologisk planteavlsproduktion 28. marts 2023

Workshop: Integration af frilandsgrønsager i økologisk planteavlsproduktion v. Maja Eline Petersen

Afsætning af økologisk grønt. Præsentation v. Falke Andreas Maegaard Løvsø, Gasa Nord Grønt.

Opstart af økologisk grønsagsproduktion. Præsentation v. Marie Junker Boesen, Høsteriet