Udgivet 17.11.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Kulstof- og kvælstofkredsløb i økologisk landbrug

Omsætning af kulstof og kvælstof er vigtig for både udbytte, klima og biodiversitet. Nyt materiale giver inspiration til, hvordan du kan optimere kulstoffets og kvælstoffets veje på bedriften.

I alle aktiviteter på gården er du involveret i både kulstof- og kvælstofkredsløbet, uanset om du gøder, fodrer, laver jordbehandling, sørger for planterne vækst, høster eller malker. Alle aktiviteter involverer omsætning af kulstof og kvælstof i jorden, planterne og dyrene, og der er et flow af kulstof og kvælstof ind og ud af bedriften.

Samtidig har dine aktiviteter betydning for, hvor mange drivhusgasser, der udledes fra bedriften, og hvor meget kvælstof der går tabt som nitrat, ammoniak og lattergas.

Det betyder derfor meget, at du kan håndtere gårdens aktiviteter, så kulstof- og kvælstofkredsløbene fungerer så hensigtsmæssigt som muligt.

For at give indblik i nogle af de vigtigste omsætninger i landbruget har vi i Innovationscenter for Økologisk Landbrug udarbejdet to præsentationer, der skitserer de processer, du skal være opmærksom på i forbindelse med kulstof- og kvælstofkredsløbene.

Download præsentationer til inspiration og undervisning:

Kulstofkredsløbet (pdf, 8 s.)

Kvælstofkredsløbet (pdf, 13 s.)

Har du brug for at vise præsentationerne som PowerPoint, kan du få dem ved at skrive til info@icoel.dk og beskrive, hvad du skal bruge dem til.