Udgivet 21.12.2022

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Hegn til frilands- og øko-grise

Få styr på reglerne og gode råd til opsætning af omfangs- og inderhegn til økologiske grise, og andre grise på friland.

De arealer, der bruges til hold af grise på friland, skal hegnes af to typer hegn - et omfangshegn og et inderhegn.

Omfangshegn har 2 formål:

  1. at hindre at uvedkommende får adgang til besætningsområdet (både dyr og mennesker)
    Hegnet bør indrettes, så rovdyr som f.eks. ræve hindres adgang til foldene
    b. Ved at opsætte et haretæt vildthegn med små masker forneden kan man undgå smitte med brucellose fra hare
  2. at sikre, at grisene fortsat er indhegnede, selv hvis de slipper ud af inderhegnet 

Inderhegn har 1 formål:

  1. at opdele arealet i mindre folde, f.eks. individuelle farefolde eller drægtighedsfolde, hvor søerne er sorteret efter f.eks. huld, alder, tidspunkt i cyklus eller andre kriterier

Hold grisene adskilt med inderhegnet

Inderhegnet bruges til opdeling af folde og skal bestå af mindst 1 strømførende tråd. Nogle producenter vælger at opsætte 2 tråde, fordi det giver mulighed for at holde smågrise fra forskellige kuld adskilt. 

Inderhegn til grise i et område med højt græs
Foto: Jesper Truelsen

Foto: Kraftig vegetation omkring – og under tråden vil kunne aflede strømmen i fugtige perioder, ligesom det vil gøre det svært for grisene at se tråden. Vegetationen omkring inderhegnet bør derfor slås.

Hegnet kan indrettes, så en traktor kan køre over tråden uden, at man skal fjerne hegn hver gang. Det kan lade sig gøre, idet tråden kan give sig ved hjælp af et håndtag med fjeder i begge ender af tråden / ledet. Nylontråd frem for ståltråd kan gøre management af inderhegnet lettere.

Tip: Kør skråt over hegnet, så undgås det, at køretøjet hænger fast i tråden. 

Omfangshegnet bør rævesikres

Det yderste hegn bør indrettes, så rovdyr (ræve) hindres adgang til foldene. Det anbefales at opsætte 7 tråde, hvor hver anden tråd danner jordforbindelse. 

Efterse hegnet, inden et nyt farehold sættes i folden – hver gang! Når rævene først har lært at komme ind i faremarken, er de svære at holde ude. Hegnet skal derfor altid være intakt.

Sørg for, at der altid er tilstrækkelig spænding på hegnet (over 3.000 volt). Det anbefales at anvende en kraftig spændingsgiver, med en god afsvidende effekt på græs. Den nederste strømførende tråd vil ellers ofte gro til i græs.

Vær opmærksom på, at et kuperet terræn kræver flere pæle for at sikre, at hegnet følger terrænet, så der ikke er passagehuller under hegnet.

Omfangshegn omkring grisefold
Foto: Tove Serup

Foto: Der kan opsættes et haretæt vildthegn med store masker foroven og små masker forneden for at undgå brucellose fra harer.

Øverst på vildthegnet placeres en eltråd. Vildthegnet kan kombineres med en eltråd, der er placeret uden for hegnet i en afstand af 20 cm fra vildthegnet og 10 - 15 cm over jorden. Vildthegnet kan også monteres så lavt, at de nederste 20 - 30 cm ligger vandret ud på jordoverfladen.

Regler for hegning til grise på friland

Hegnet skal være opført på 1 af følgende måder og bestå af enten:

  1. et indre og et ydre hegn, der er placeret mindst 5 m fra hinanden
  2. et (ydre) hegn, hvor der direkte på hegnet er påført mindst 3 strømførende tråde med alarm, der udløses, hvis spændingen falder i de strømførende tråde, som er permanent aktiveret
  3. et hegn der er godkendt af Fødevarestyrelsen efter ansøgning, hvor sikringsniveauet svarer til punkt 1 eller 2 herover.

Grisene må ikke kunne slippe ud, og der må derfor ikke være huller eller skader på hegnet. Adgangsveje til indhegningen skal holdes lukkede. Holder du vildsvin skal hegnet være minimum 1,5 m højt.

Skilte på indhegningen er et krav. Skiltene skal tydeligt vise, at fodring af dyrene er forbudt, og at der er adgang forbudt for uvedkommende.

Skilte til hegnet kan bestilles her

Du kan bestille skilte til dine hegn hos SEGES Svineproduktion.

Mere information

Læs regler for hegning samt opsætning og udformning af skilte ved hold af grise på friland i Bekendtgørelse om hold af svin på friland (retsinformation.dk)