Udgivet 30.01.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Håndtering af grise på friland – gør det sikkert og effektivt

Ved at være opmærksom på dyrenes reaktion og tilpasse din egen adfærd, kan du opnå en sikker og effektiv håndtering.

En ekspert i håndtering af store dyr, Sophie Atkinson, forklarer i disse videoer, hvordan du kan håndtere dine grise på en rolig og kontrolleret måde.

Lær bl.a. hvordan du:

  • uden hjælp fra andre kan drive en flok grise sammen
  • driver grise ind i en vogn
  • sorterer de grise fra, der ikke skal flyttes

Rolig håndtering er nøglen

Grundprincipperne og hvad man skal være særligt opmærksom på for at opnå en rolig og sikker håndtering forklares i denne video.

Se en introduktionsvideo til håndtering på dansk (seges.tv)

Watch an introduction video in English (seges.tv)

Flugtafstanden og ligevægtspunktet kan udnyttes til din fordel

Flugtafstanden kan udnyttes til at drive dyr frem, og ligevægtspunktet til at få dyrene til at stoppe eller dreje i en bestemt retning.

Figur 1: Flugtafstand er den afstand, der er mellem et dyr og et menneske, når dyret begynder at bevæge sig væk fra mennesket. Flugtafstanden er her markeret med den stiplede linje. Grisens ligevægtspunkt er placeret ca. ud for grisens skulder.

Video på dansk - Lær hvordan du udnytter grisens flugtafstand, ligevægtspunkt og tager højde for den blinde vinkel (seges.tv)

Video in English - fligth distance, point of balance and blind spot in English (seges.tv)

Flugtafstand er den afstand, der er mellem et dyr og et menneske, når dyret begynder at bevæge sig væk fra mennesket. Når du nærmer dig en gris og overtræder flugtafstanden, så vil grisen begynde at gå væk fra dig. Flugtafstanden kan derfor bruges til at sætte grisen i bevægelse.

Stressede dyr, eller dyr der ikke er vant til at blive håndteret, har en større flugtafstand, end dyr der er vant til at blive håndteret og er rolige.

Ligevægtspunktet kan bruges til at stoppe et dyr eller få det til at dreje i en anden retning. Hvis du går bag en gris og ønsker at få den til at stoppe op, så skal du gå frem på siden af grisen, så du passerer ligevægtspunktet på højde med grisens skulder (se figur 1). Hvis du ønsker at dreje grisen, så skal du passere ligevægtspunktet og derefter gå hen imod grisen, hvilket vil få den til at dreje væk fra dig (se video om flugtafstand og ligevægtspunkt).

Grise har en blindvinkel lige bag sig, så det er vigtigt hele tiden at bevæge sig fra side til side, når den drives frem. Undgå at gå lige bag grisen, da det vil få den til hele tiden at dreje rundt for at holde øje med, hvor du er.

Figur 2: Grisenes blindevinkel gør, at du skal gå frem mod grisen lidt skråt bagfra, når du driver den frem.

Sådan driver du en flok grise på friland

Lær hvordan du driver en flok frem, styrer flokkens retning og driver dem ind i en vogn eller igennem en åbning. Det kan være en fordel at se videoen om flugtafstand og ligevægtspunkt først, da disse teknikker udnyttes til at styre flokkens bevægelser.

Video in English – Driving a group of pigs (seges.tv)

Saml først grisene ved at gå i store zig-zag-bevægelser på tværs af marken. Flugtafstanden og ligevægtspunktet hos de grise du er tættest på udnyttes til at guide dyrene i den ønskede retning.

Figur 3: Ved at gå i store zig-zag-bevægelser på tværs af marken, kan du samle dyrene inden du begynder at drive dem frem.

Driv grisene langs et hegn, hvis det er muligt. Særligt hvis du er ene om opgaven. Hvis I er to personer, kan den ene drive flokken frem ved at gå i zig-zag bag grisene, mens den anden holder retningen på flokken ved at gå langs siden af flokken.

Figur 4: Personen bag flokken driver grisene frem, mens personen på siden af flokken holder retningen på flokken ved roligt at træde frem mod de grise, der går den forkerte vej.

Stop flokken af grise ved at gå frem på siden af flokken og passere den forreste gris’ ligevægtspunkt.

Vend flokken ved at gå i zig-zag foran grisene. Så vender de rundt og går den anden vej.

Principperne for at drive dyrene frem kan også bruges til at drive dyrene igennem en åbning eller ind i en vogn. Det kræver dog ofte mere erfaring og tålmodighed. Let altid presset på grisene ved at stoppe kortvarigt op eller træde et skridt tilbage, når de gør det, som du gerne vil have dem til.

Sorter et dyr fra flokken af grise

Grise er flokdyr, og de er mest trygge, når de er sammen med flokken. Derfor kan det være svært at sortere et dyr fra flokken.

Placer dig imellem dyret og resten af gruppen, når du vil sortere en gris fra. Udnyt princippet om flugtafstand og ligevægtspunkt (se figur 1) til at drive dyret i den ønskede retning.

Lær forskellige teknikker til at sortere et dyr fra flokken enten på en mark, igennem en åbning eller i en vogn i denne video. 

Video på dansk – lær at sortere et dyr fra flokken (seges.tv)

Video in English – Sorting a group of pigs (seges.tv)

Ornen er større, stærkere og mere aggressive

Risikoen ved håndtering af orner er større end ved håndtering andre grise, fordi ornerne er både større og stærkere. Samtidig vil ornerne ofte forsvare søerne. Risikoen for angreb er derfor større, hvis ornen skal sorteres fra flokken, hvis der er en orne i flokken, når en af søerne skal sorteres fra. I denne video kan du lære mere om, hvordan du kan passe på og opnå en sikker håndtering af din orne.

Video på dansk – sådan håndterer du en orne (seges.tv)

Video in English – handling af boar  (seges.tv)

Urinering og skraben i jorden kan være tegn på, at ornen er påvirket af situationen og dermed utilregnelig.

Sikker håndtering af ornen kræver, at du:

  • holder god afstand
  • undgår direkte øjenkontakt
  • holder ham i midten af flokken, når grisene drives frem
  • undgår at gøre ham til et kæledyr, så han mister respekten for dig