Udgivet 07.02.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Bæredygtige økologiske bedrifter – inspirationskatalog

Bedriftsspecifikke værktøjer og inspiration fra andre landmænd kan være afgørende for om bedriften udvikler sig i en mere bæredygtig retning.

En bæredygtig landbrugsbedrift skal have fokus på flere forskellige indsatser samtidigt. Tiltagene dækker bredt fra produktionens påvirkning af miljøet til sociale forhold samt driftsledelse og økonomi. Hos Innovationscenter for Økologisk Landbrug arbejder vi ud fra 10 bæredygtighedsparametre, som kan inddeles i 3 hovedområder.

Bæredygtighedsparametre opdelt i de 3 hovedområder:

 • Miljøpåvirkning
  • Biodiversitet
  • Dyrevelfærd
  • Klima
  • Næringsstofbalance
  • Vandmanagement
  • Jordfrugtbarhed
 • Social effekt
  • Livskvalitet
  • Socialt ansvar
 • Ledelse
  • Driftsledelse
  • Økonomi

ESG er den tilgang, der arbejdes med ift. international indsigt og dokumentation af virksomheders bæredygtighed. De 3 hovedområder, som er nævnt i punktopstillingen herover, svarer til ESG tilgangen.

E = Environmental impact (Miljøpåvirkning)
S = Social impact (Social effect)
G = Governance (Ledelse)

Erfaringer fra økologiske landbrugsbedrifter

Økologiske landmænd har stort fokus på bæredygtighed, men hvordan de arbejder med bæredygtighed, det varierer fra bedrift til bedrift. Få inspiration til dit eget arbejde med bæredygtighed fra 11 økologiske bedrifter i kataloget herunder.

Inspirationskatalog for bæredygtige bedrifter (icoel.dk)

Hver bedrift har udpeget en eller flere bæredygtighedsparameter, som er deres hovedfokus ift. bæredygtighed. Alle bedrifter arbejder som minimum med 3 bæredygtighedsparametre i deres daglige praksis.

Inspirationsbedrifterne og deres hovedfokus indenfor arbejdet med bæredygtighed:

 1. Fra Naturen – Biodiversitet og dyrevelfærd
 2. Nyborggaard - Biodiversitet
 3. Gyvelborg - Dyrevelfærd
 4. Kroghsminde – Klima, Jordfrugtbarhed, Biodiversitet, Økonomi og Socialt ansvar
 5. Hardebol – Jordfrugtbarhed, klima og biodiversitet
 6. Ellinglund – Jordfrugtbarhed, klima, dyrevelfærd og økonomi
 7. Torsten Wetche – Jordfrugtbarhed, biodiversitet og dyrevelfærd
 8. Havredal – Økonomi, socialt ansvar og dyrevelfærd
 9. Romsdal – Driftsledelse, socialt ansvar og livskvalitet
 10. Ausumgaard – Klima, socialt ansvar og jordfrugtbarhed
 11. Labøllegaard – Dyrevelfærd og jordfrugtbarhed