Udgivet 18.05.2022

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Regler for heste på den økologiske bedrift

Alle heste kan fremover holdes under de nye regler for selskabsdyr på økologiske bedrifter, hvor det ikke er nødvendigt at opfylde nogen økologiregler. Hesteordningen er ophørt.

Heste som økologiske produktionsdyr eller selskabsdyr

Heste som økologiske produktionsdyr
Heste er som udgangspunkt omfattet af de generelle regler for dyrehold på økologiske bedrifter. Du kan derfor vælge at omlægge dit hestehold til økologisk produktion og skal så overholde alle regler for fodring, staldforhold, indsættelse af dyr, behandling af syge dyr m.v. Du finder reglerne for økologisk hestehold i afsnit 30 i Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion

Heste som selskabsdyr
Alle heste kan dog – uanset antal – holdes som selskabsdyr på økologiske bedrifter. Det omfatter også eventuelt opstaldede heste fra andre bedrifter/personer. Det samlede antal heste indberettes hvert år til Landbrugsstyrelsen i Fællesskemaet via Tast selv.  Hestene kan fodres med konventionelt foder – også grovfoder. Gødningen regnes som konventionel, og mængden af gødning har betydning for hvor stort et areal, der skal være til rådighed til udbringning.  Heste, der holdes som selskabsdyr , må afgræsse økologiske marker året rundt, uanset hvem, der ejer hestene. De må også gå i en fold med andre økologiske eller ikke-økologiske dyr.

Vær opmærksom på regler og retningslinjer for udegående heste i vinterperioden 

Går hestene ude i mere end 12 timer i døgnet i vinterperioden – fra den 1. december til 1. marts eller i vinterlignende vejr – skal de enten have fri adgang til stald hele døgnet eller adgang til læskur, så de i perioder med koldt og vådt vejr har mulighed for at holde sig tørre. Det gælder for alle heste, som går ude om vinteren – uanset om de er ikke-økologiske eller økologiske. 

Et læskur skal give tilstrækkeligt med ly og læ uanset vejrforholdene, som udgangspunkt ved, at det har overdækning og tre tætte sider. Det kan dog også have andre udformninger, så længe det sikrer, at: 

  • alle dyr kan ligge ned samtidig 
  • lejearealet er trækfrit, tørt og velstrøet. 

Størrelsen af læskuret eller bygningen følger de generelle krav til opstaldning af heste. Kravet til gulvarealet i læskure til udegående heste svarer til arealkravene for gruppeopstaldning og skal være:

  • mindst (2,0 x hestens stangmål)2 for de første fire heste
  • For hver yderligere hest skal der være mindst (1,7 x hestens stangmål)2

Heste skal forberedes på at gå ude om vinteren

Dyr, der skal gå ude i vinterperioden eller under vinterlignende vejr, skal være forberedt på det. Det betyder, at dyrene skal: 

  • have udviklet et kraftigt og tæt hårlag 
  • være i godt huld
  • have foder, så de opretholder det gode huld. 

De græsarealer, som dyrene går på, skal være så store, at der altid er græsdækkede arealer, som ikke er trådt op. Dyrene skal have adgang til frisk, frostfrit drikkevand. 

Krav om adgang til læskur kan undtagelsesvis fraviges til visse hesteracer 

For hesteracerne islandsheste, konik-heste, przewalski-heste, Exmoor ponyer og shetlandsponyer (7/8-rene racedyr) kan kravet om adgang til læskur eller bygning, under visse forudsætninger, fraviges. 

Det forudsætter, at hestene holdes på meget store arealer, hvor de naturlige forhold som tæt bevoksning, lavninger eller lignende yder hestene en høj grad af både læ og beskyttelse mod nedbør. Der skal findes et tørt, strøet lejeareal med en veldrænet bund som f.eks. et tykt lag grannåle.