Udgivet 21.03.2024

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Regler for heste på den økologiske bedrift

Heste kan holdes under reglerne for ”selskabsdyr” på økologiske bedrifter, hvor det ikke er nødvendigt at opfylde nogen økologiregler. Den tidligere ”Hesteordning” er ophørt.

Heste som økologiske produktionsdyr

Heste er som udgangspunkt omfattet af de generelle regler for økologiske dyrehold. Du kan derfor vælge at omlægge dit hestehold til økologisk produktion og skal så overholde alle regler for fodring, staldforhold, indsættelse af dyr, behandling af syge dyr m.v. Det forekommer ikke ofte, men du finder reglerne for økologisk hestehold i afsnit 30 i Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion. 

Heste som selskabsdyr

Alle heste kan – uanset antal – holdes som selskabsdyr på økologiske bedrifter. Det omfatter også eventuelt opstaldede heste fra andre bedrifter/personer. Det samlede antal heste indberettes hvert år til Landbrugsstyrelsen i økologiskemaet via Tast selv.

Hestene kan fodres med konventionelt foder – også grovfoder. Gødningen regnes som konventionel, og mængden af gødning har betydning for, hvor stort et areal, der skal være til rådighed til udbringning. Heste, der holdes som selskabsdyr, må afgræsse økologiske marker året rundt, uanset hvem, der ejer hestene. De må også gå i en fold med andre økologiske eller ikke-økologiske dyr.

Udegående heste i vinterperioden

Går hestene ude i mere end 12 timer i døgnet i vinterperioden – fra den 1. december til 1. marts eller i vinterlignende vejr – skal de enten have fri adgang til stald hele døgnet eller adgang til læskur, så de i perioder med koldt og vådt vejr har mulighed for at holde sig tørre. Det gælder for alle heste, som går ude om vinteren – uanset om de er ikke-økologiske eller økologiske.

Et læskur skal give tilstrækkeligt med ly og læ uanset vejrforholdene, som udgangspunkt ved, at det har overdækning og tre tætte sider. Det kan dog også have andre udformninger, så længe lejearealet er:

  • Stort nok til, at alle dyr kan ligge ned samtidig
  • Trækfrit, tørt og velstrøet

Størrelsen af læskuret eller bygningen følger de generelle krav til opstaldning af heste. Kravet til gulvarealet i læskure til udegående heste svarer til arealkravene for gruppeopstaldning og skal være:

  • Mindst (2,0 x hestens stangmål)2 for de første fire heste
  • Mindst (1,7 x hestens stangmål)for hver yderligere hest 

Heste skal forberedes på at gå ude om vinteren

Dyr, der skal gå ude i vinterperioden eller under vinterlignende vejr, skal være forberedt på det. Det betyder, at hestene skal have: 

  • Udviklet et kraftigt og tæt hårlag
  • Godt huld
  • Foder, så de opretholder det gode huld

De græsarealer, som dyrene går på, skal være så store, at der altid er græsdækkede arealer, som ikke er trådt op. Dyrene skal have adgang til friskt, frostfrit drikkevand. 

Adgang til læskur kan undtagelsesvist fraviges

For racerne islandsheste, konik-heste, przewalski-heste, exmoor ponyer og shetlandsponyer (7/8-rene racedyr) kan kravet om adgang til læskur eller bygning, under visse forudsætninger, fraviges. Det forudsætter, at hestene holdes på meget store arealer, hvor de naturlige forhold som tæt bevoksning, lavninger eller lignende yder hestene en høj grad af både læ og beskyttelse mod nedbør. Der skal findes et tørt, strøet lejeareal med en veldrænet bund som f.eks. et tykt lag grannåle.

Læs om specifikke krav til udendørs hold af heste om vinteren på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Landbrugsstyrelsen administrerer reglerne

Reglerne administreres af Landbrugsstyrelsen, og der tages forbehold for ændringer i praksis.