Udgivet 28.04.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Vidensyntese: Næringsstofforsyning og recirkulering i økologisk jordbrug

Innovationscenter for Økologisk Landbrug har leveret et centralt bidrag til en ny vidensyntese, som behandler udviklingsmuligheder og barrierer for vækst i økologisk jordbrug i relation til næringsstoffer og recirkulering.

ICROFS  har udgivet en omfattende rapport, der giver overblik over undersøgelser, forskning og data om næringsstofforsyning og recirkulering i økologisk jordbrug.

Rapporten indeholder viden om emner som:

  • Dyrkningsmetoder og teknologier, der kan forbedre recirkulering af næringsstoffer internt på bedriften
  • Optimal anvendelse af kvælstof i sædskiftet, næringsstofbalancer og gødnings- og tilskudsregler
  • Mængder af relevante affaldsstrømme, der har potentiale som gødning i økologisk jordbrug og potentiel risiko ved at bruge disse
  • Biogas, kvalitet af afgasset biomasse og anvendelse af græs til biogasproduktion
  • Recirkulering i forhold til de økologiske principper, og landmænds vel-/modvilje over for at bruge recirkulerede rest- og affaldsprodukter
  • Overblik over potentielle næringsstofkilder til økologisk jordbrug og hvor langt de rækker i et fordoblingsperspektiv

Læs mere

Læs alle 112 sider eller brug det som opslagsværk for den nyeste forskningsbaserede viden på området.

Vidensyntese: Næringsstofforsyning og -recirkulering i økologisk jordbrug (pdf, 112 sider)

 

Vidensyntesen er rekvireret af Landbrugsstyrelsen, Fødevareministeriet, og udarbejdet af Aarhus Universitet, Københavns Universitet, ICROFS og Innovationscenter for Økologisk Landbrug. Rapporten er udarbejdet som led i Folketingets aftale om grøn omstilling af dansk landbrug (2021) og udarbejdelse af en strategi, der skal understøtte fordobling af det økologisk areal i 2030. Rapporten indeholder viden om udviklingsmuligheder og barrierer for vækst fra tilgængelige undersøgelser, forskning og data om næringsstofforsyning og recirkulering i økologisk jordbrug.