Udgivet 22.01.2024

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Regenerativt landbrug: Podcast dykker ned i det populære begreb

Hør det nye afsnit i en podcast, hvor du kan blive klogere på begrebet regenerativt landbrug.

Regenerativt landbrug bliver ofte fremført som vejen til at udvikle landbruget i en mere klimavenlig og bæredygtig retning. Konsulent Jon Aagaard Enni fra Innovationscenter for Økologisk Landbrug har set nærmere på begrebet i en podcast i indtil videre tre afsnit, hvor et nyt afsnit netop er udgivet. Her forsøger han at afdække, hvad regenerativt landbrug er, og hvordan vi kan bruge det i en dansk kontekst.

- Begrebet bliver mere og mere populært både herhjemme og i udlandet, når det bliver diskuteret, hvordan vi bedst kan udvikle fremtidens landbrug for at imødekomme klima- og bidiversitetskriserne. Derfor er der brug for at undersøge, hvornår landbrug med rette kan kaldes regenerativt. Vi har også brug for at se på, hvorvidt og hvordan vi kan overføre udenlandske erfaringer til en dansk kontekst, hvor jorden er mere frugtbar og klimaet mildere end i mange andre dele af verden, forklarer Jon Aagaard Enni.

1:5 Hvad er regenerativt landbrug? Konsulentens bud

I første afsnit taler vi med Janne Aalborg Nielsen, der er landskonsulent hos SEGES Innovation. Hun har i mange år arbejdet med jordsundhed, hvor hun har undersøgt meget af det, der kaldes regenerative dyrkningstiltag. Hun giver sit bud på, hvad regenerativt landbrug er, hvorvidt der overhovedet er brug for begrebet, og hvad man bør prioritere, hvis man vil forbedre sin jordsundhed.

2:5 Hvad er regenerativt landbrug? Landmandens bud

I andet afsnit taler vi med Gert Glob Lassen, der er økologisk mælkeproducent med ca. 400 krydsningskøer og 600 hektarer sandjord, som han dyrker pløjefrit. Han fortæller om sin praksis med reduceret jordbearbejdning, skovlandbrug og andre regenerative tiltag på sin bedrift Ellinglund ved Silkeborg.

3:5 Hvad er regenerativt landbrug? Forskerens bud og fokus på jordens kulstofindhold

Et af de helt store argumenter for regenerativt landbrug er et skærpet fokus på jordens kulstofindhold. I dette afsnit taler vi med Veronika Hansen, Tenure Track Adjunkt på Københavns Universitet, som forsker i, hvordan landbrugere kan bevare og måske øge kulstofindholdet i deres jord. Der bliver nørdet igennem på jordens kulstofdynamikker og betydningen af jordbearbejdning, efterafgrøder og biokul.

4:5 Hvad er regenerativt landbrug? Markens mikrobielle samfund

I dette afsnit taler vi med Sabine Ravnskov, som er lektor ved Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi. Sabine fortæller i dette afsnit om markjordens sundhed og mikrobiologi, og vi kommer ind på betydningen af økologisk dyrkning og jordbearbejdning.

5:5 Hvad er regenerativt landbrug? Arbuskulær mykorrhiza 

I dette afsnit fortsætter samtalen med Sabine Ravnskov, lektor på Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi. I denne del af interviewet kommer vi omkring betydningen af forskellige dele af almindelig landbrugsdrift og dyrkningspraksis. Vi taler om, hvad man som landmand kan gøre for at få en sundere og mere levende jord, og hvad det kan betyde for planteavlen i Danmark. Til sidst i samtalen behandler vi anvendelse af mykorrhizasvampe som biostimulanter.

Podcastserien er produceret af Innovationscenter for Økologisk Landbrug i samarbejde med SEGES Innovation. 

Læs også:

Regenerativt landbrug i en dansk økologisk kontekst