Udgivet 01.12.2021

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Videoer om recirkulering af madaffald

Madaffaldets vej fra jord til bord

To videoer fra Innovationscenter for Økologisk Landbrug viser, hvad der sker, fra madaffaldet rammer skraldespanden, til det er blevet til nye afgrøder på økologens marker.

Mona Carøe leder det 100 pct. økologiske køkken på Regionshospital Randers, og hun fortæller i videoen ’Madrester fra storkøkkener kan være vejen til mere økologisk gødning’, hvordan personalet omhyggeligt samler, sorterer og kværner alt madaffald fra køkkenet og fra patienternes tallerkner. Det gør de fordi, de har en drøm om, at næringsstofferne i det økologiske affald kan blive til gødning på økologiske marker.

Det, Mona og hendes medarbejdere gør, er at sortere affaldet ved kilden, og kildesortering er en betingelse for at anvende madrester - også kaldet KOD - i det økologiske jordbrug.

En anden betingelse er en hygiejnisering. Det sker typisk i et pulpningsanlæg, hvorefter massen med fordel kan sendes gennem et biogasanlæg, hvor en del af kulstoffet tappes af som grøn energi, inden restproduktet ender i landbruget som gødning.

Produktchef Anders Schou, Bioman ApS, fortæller om madresternes vej gennem pulpningsanlæg og biogasanlæg inden det ender som gødning i videoen 'Recirkulering af næringsstoffer fra by til land'

Begge videoer er produceret i Innovationscenter for Økologisk Landbrugs projekt "Ren Recirkulering", der er støttet af Fonden for økologisk landbrug og Promilleafgiftsfonden for landbrug.