Udgivet 25.01.2024

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Mikrobiel diversitet i jorden stiger, når vi tilfører kompost

Det mikrobielle samfund i dyrkningsjorden har en række helt afgørende funktioner i samspil med planterne.

Mikroorganismer, som svampe og bakterier, kan udover det direkte samspil med planterødderne også have mange andre positive effekter i dyrkningsjorden, og det er vigtigt at skabe så gode betingelser som muligt for det mikrobielle samfund.

Mikroorganismernes positive effekter i jorden:

  • omsætter organisk materiale
  • øger plantetilgængeligheden af næringsstoffer, bl.a. via symbioser med planterødderne
  • øger robusthed over for tørkestress ved forbedret vandoptag
  • opbygger jordstruktur ved kulstofindlejring og aggregatdannelse
  • undertrykker plantesygdomme
  • danner fødegrundlag for andre nyttige organismer 

Sådan skaber du gode betingelser for de mikrobielle samfund i jorden:

  • Forstyr jorden mindst muligt
  • Hav en god jordstruktur
  • Hav aktive planterødder i så stor en del af året som muligt med høj artsdiversitet
  • Tilfør organisk stof via f.eks. kompost

DNA afslører effekten af kompost

DNA-analyser af svampe og bakterier er i 2023 blevet brugt til at øge forståelsen af de vigtige mikrobielle samfund både i ’almindelige’ marker hos økologiske og konventionelle landmænd og i forsøg med kompost og biokul. Vi målte bl.a. den mikrobielle diversitet i jorden efter tildeling af kompost. 

Resultaterne, for den mikrobielle diversitet i jorden efter tildeling af kompost, viser at brug af kompost beriger jorden med svampe, hvilket tyder på, at der har været en god eftermodningsproces i komposten. Svampe er centrale for omsætningen af organisk materiale, og de hjælper planterne med øget optag af vand og næringsstoffer ved at danne mykorrhiza, der fungerer som et forlænget rodnet for planterne. 

Resultater fra forsøg med måling af mikrobiel diversitet efter tildeling af kompost.

Mere viden om de mikrobielle samfund i jorden

I forsøg med tilførsel af biokul til økologisk vinterhvede har vi målt den mikrobielle diversitet kort efter tildeling, men vi fandt ikke nogen effekt af biokul. Vi følger op med målinger efter 1 og 2 år for at undersøge, om de mikrobielle samfund ændres over tid efter tilførsel af biokul. 

Fra 2021 – 2023 har vi indsamlet dyrkningsdata, taget jordprøver og analyseret for svampe- og bakteriesamfund og mineralstoffer i 100 marker. Datasættet skal afdække eventuelle sammenhænge mellem dyrkningsoplysninger, jordens næringsstofindhold og mikrobiel diversitet, sammensætning og funktion. Resultaterne formidles her på icoel.dk i løbet af 2024. Datasættet bliver suppleret med yderligere 100 marker i de kommende 3 år. 

Du kan høre mere om jordens mikrobiologi i podcastserien om regenerativt landbrug på vores podcastkanal ØKO-LYD.

Podcast om jordens mikrobiologi

Podcast om dyrkning, der fremmer livet i jorden og om mykorrhiza