Udgivet 01.01.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Kompost til økologisk planteavl

Et vidensunivers med næringsstofbalancer og relevante biomasser til kompost samt teknikker til oplægning af miler og økonomisk og biologiske potentialer ved brug af kompost.

Kompost er et centralt begreb for mange økologer, og komposteringsprocessen kan være en god saneringsmetode af biomasser, som skal ud på økologiske marker. Kompost kan også være en værdifuld næringskilde og en måde at recirkulere biomasser fra by til land.

Dog skal kompost anvendes rigtigt, for at den fulde værdi opnås i sædskiftet. Særligt på landbrug uden husdyrbrug kan kompost være en oplagt kilde til næringsstoffer. Kompostering giver desuden mulighed for, at biomasser fra bedriften og recirkuleringsprodukter kan blive en del af næringsstofforsyningen og bidrager til at opbygge jordens sundhed. 

Regn selv på økonomien i kompost

Prisen pr. kilo N i komposten er afhængig af, hvilke substrater du bruger i komposten, og flere andre faktorer som kan variere fra bedrift til bedrift. For eksempel har den afstand, der er til den plads, hvor du henter haveparkaffald, relativt stor betydning for prisen på de næringsstoffer, som du får ud af komposten. Det kan derfor være en god idé selv at regne efter med de priser på diesel, afstande og evt. typer af substrater, som du har tilgængelig på din bedrift. Du skal downloade regnearket for at kunne redigere i det.

Regneværktøj til beregning af prisen pr. kg N

Hvad er kompost og hvilke biomasser kan anvendes?

Kompost er en blanding af restbiomasser, som er omsat ved iltrige forhold. Kompostering foregår typisk i stakke kaldet miler. Kompost fremstilles af forskellige næringsrige grønne og strukturgivende brune planterester.

Grøn biomasse kan være slæt fra kløvergræs, afgrøde- eller efterafgrøde. Brun biomasse er typisk vedmasse såsom haveparkaffald leveret af kommunen, men kan også findes internt på bedriften fra udtynding af træer og buske i læhegn, skov eller omkringliggende naturarealer.

Kompostunivers samler viden om kompost

Innovationscenter for Økologisk Landbrug har samlet viden om kompost i et kompostunivers ”Kompost til økologisk planteavl”, som har til formål at klæde økologiske planteavlere på til at anvende kompost som næringskilde.  Viden om både praktik og teori for brug af kompost til økologisk planteavl er samlet til dig.

Kompostuniverset er let overskueligt og formidler viden om kompost gennem video, grafikker og billeder fremfor tekst. I universet finder du blandt andet en video som viser, hvordan der lægges en kompostmile op på gården. 

Kompostuniverset indeholder information om:

  • hvordan bedriftens næringsstofbalance påvirkes ved brug af kompost
  • hvilke biomasser som er relevante at kompostere
  • teknikker til oplægning af kompostmiler med disse biomasser på din bedrift
  • eksempler og beregninger af de økonomiske forhold ved brug af kompost

Se kompostunivers

Se videoer om kompost (Vimeo) 

Vidensuniverset om kompost er lavet i projekterne "Komposteret grøngødning - praktisk fremstilling og analyse", Plantebaseret gødning" og "Kompost - recirkuleret næring og kulstof til jord og afgrøder". 

Oplægning af kompost.
Foto: Morten Winther Vestenaa

Oplægning af kompost.