Udgivet 28.02.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Forum Østergaard: Paradis for insekter og smådyr

På Forum Østergaard er der etableret skovlandbrug for at skabe biodiversitet og plads til bestøvere hele året, øge kulstofbindingen og producere fødevarer til human ernæring og til vilde dyr.

Hvordan går det på din bedrift?

“Det går godt. Vi plantede æbletræer sidste år, og der var en del af dem, der blev angrebet af harer. Simpelthen fordi harene var hurtigere, end jeg var. Vi har vildthegn, men allerede dagen efter, vi havde plantet, havde harene været der, og da var jeg ikke i mål med vildthegnet. Jeg regner med at plante erstatningstræer i løbet af vinteren. I år har jeg også dyrket to hektar hestebønner i  skovlandbruget, som gav et ganske tilfredsstillende udbytte. Jeg synes stadig, skovlandbrug er sjovt og arbejdsmæssigt er det ikke blevet mere besværligt.”

Hvad har I lært om skovlandbrug?

"Jeg vil sige, det har været en oplevelse for mig, hvor hurtigt der er kommet insekter, humlebier, sommerfugle, småkravl, fugle og hønsefugle. Jeg er faktisk blevet ret overrasket, hvor hurtigt det er gået, men det begynder at give mere og mere mening i forhold til biodiversitet, at vi har skovlandbruget. 

Jeg oplever, at de dyr, der er i nærheden af skovlandbruget, bliver der, så en effekt af skovlandbruget i de andre marker har jeg ikke mærket. Det kan også hænge sammen med, at fuglene føler sig beskyttet af vildthegnet.”

Hvordan ser du fremtiden?

“Jeg regner med, vi kan blive kommercielle fra næste år, og vi kan begynde at sælge æbler, pærer og nødder fra træerne og buskene. Det bliver pluk-selv, da det er for stort et arbejde for os at plukke. Desuden har det den fordel, at folk kommer ud og oplever, hvordan et skovlandbrug ser ud og ser det liv, der er i skovlandbruget.”

Fakta om Forum Østergaard

Nuværende produktion: Planteavl med kornafgrøder til konsum: glutenfri grynhavre, maltbyg og brødhvede. Afsætning til DLG eller mindre mølleri. Fra 2019 skovlandbruger med fem plantager med en kombination af planteavl  og æble, pære, blomme, hassel, valnød og ægte kastanje.

Skovlandbrugssystem: Planteavl, æbletræer og et eksperimenterende areal med pyntegrønt, bær, humle og vin.

Areal: 21 ha skovlandbrug ud af bedriftens 160 ha omdriftsarealer og 40 ha vedvarende græs.

Formål med træer: Øget biodiversitet med plads til bestøvere hele året, kulstofbinding, produktion af fødevarer til human ernæring og
til vilde dyr.

Skovlandbrug - et bæredygtigt landbrugssystem i planteavl og mælkeproduktion

Forum Østergaard medvirker i projektet Skovlandbrug - et bæredygtigt landbrugssystem for planteavl og mælkeproduktion (ROBUST)

Artiklen er en del af temaet

Det innovative skovlandbrug

Skovlandbrug er en af indsatserne hos Innovationscenter for Økologisk Landbrug. Vi går nemlig forrest, når det gælder Innovation og grøn udvikling. I temaet her får du mulighed for at orientere dig om alt indenfor økologisk skovlandbrug.