Udgivet 20.12.2022

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Debatindlæg: Økologien har et cirkulært forbedringspotentiale

Økologien definerer sig selv som leverandør til den cirkulære økonomi, men de økologiske principper spænder indimellem ben for hinanden i forhold til at leve op til det selvbillede, viser notat fra projekt om cirkulær økonomi.

Den økologiske produktionsform ser i udgangspunktet sig selv som bidragyder til den cirkulære økonomi – det er en del af økologiens DNA.

Men i hvor høj grad lever økologien op til det selvbillede? Og hvor er der forbedringspotentiale? Det diskuterer Casper Laursen, der er specialkonsulent og teamleder for Planter og jord hos Innovationscenter for Økologisk Landbrug, i et projektnotat om cirkulær økonomi.

Her viser han, hvordan økologiens kredsløbs- og forsigtighedsprincip igen og igen kommer i karambolage med hinanden. Det levner mindre plads til den recirkulering, som økologien så gerne vil være bannerfører for, og det er i sidste ende en potentielt væsentlig barriere for økologisk fremdrift.

”Vi har to økologiske principper, der sætter hinanden i forlegenhed. Kredsløbsprincippet er moderne i sit udtryk, fordi det vil recirkulere og skabe nye gødningskilder. Og så er der forsigtighedsprincippet, der bekymrer sig om potentielt forurenende indholdsstoffer og fysiske urenheder, og derfor giver grund til at afvise nogle af de nye mulige gødningskilder. På den måde kommer økologiens egne principper til at modarbejde den politiske vilje, der er til at favorisere økologien. Der er derfor et stort uudnyttet potentiale i den cirkulære økonomi, som økologien i dag ikke høster,” siger Casper Laursen.

På den baggrund stiller han spørgsmålet, om det er muligt at indgå en form for kompromis mellem de to principper. Og om ikke det kompromis netop er at gå økologiens ærinde.

”Lige nu er der en unik mulighed for at flytte landbrugsproduktionen i en økologisk retning. Skal vi det, skal vi kunne give svar på nogle af de lidt ubelejlige spørgsmål om økologi og cirkulær økonomi, som det her notat rejser. Der er i hvert fald et forbedringspotentiale, der er til at få øje på,” lyder hans vurdering.

Er genanvendelse nøglen til mere økologi?

I notatet gennemgår Casper Laursen den økologiske status for cirkulær økonomi inden for syv forskellige emner:

  • foder
  • gødning
  • energi
  • restaurering af biosfæren
  • bygninger og anlæg
  • samarbejder i det økologiske landbrug
  • samarbejder med det øvrige samfund.

Gennemgangen viser konkret, hvordan førnævnte økologiske principper ramler sammen. Dermed sætter han spot på de cirkulære forbedringspotentialer, der er inden for enkelte dele af økologien.

Med notatet ønsker han at bidrage til diskussionen om, hvordan vi ved at besøge økologiens dogmer kan genåbne snakken om, hvad økologien skal være. Forhåbningen er, at den snak kan bidrage positivt til målsætningen om at øge det økologiske areal og sikre udviklingen af det økologiske landbrug, så det bidrager som løsning på landbrugets og samfundets aktuelle udfordringer.

”Tænk, hvis man kunne luge ud i nogle af de benspænd, økologien har skabt for sig selv, når det handler om recirkulering og ressourceeffektive løsninger.  Måske ville det gøre fortællingen om økologien og dens higen efter at præstere en bedre produktionsform mere troværdig for både producenter og forbrugere?  Måske kan forløsning af det potentiale, som økologien har i forhold til at levere på den cirkulære økonomi, skabe yderligere tilslutning blandt dem, der fortsat ser flere ’huller i osten’, end de ser fordele ved den økologiske produktionsform,” slutter Casper Laursen.

Se notatet: Økologisk produktion i den cirkulære økonomi (pdf 10 sider)

Læs rapporten Cirkulær økonomi: Nye værdikæder kan øge næringsstofforsyningen til økologien (PDF 23 sider)

Notatet og rapporten er udarbejdet i projektet "Ren recirkulering - madaffald til økologisk kvalitetsgødning". 

madaffald
Foto: Casper Lauersen

Madaffald er en af de potentielle nye kilder til gødning i landbruget, men her er blandt andet mikroplast en udfordring.