Introduktion

Formålet er at øge ressourceeffektiviteten og udbytteniveauet i økologisk afgrødeproduktion på en sådan måde, at den negative klimapåvirkning reduceres samtidig med, at dækningsbidraget forbedres.

Målet er at optimere viden og formidling om næringsstofforsyningen og jordens frugtbarhed baseret på øget recirkuleing fra landbruget og fra det omgivende samfunds næringsstof flow.

Dette projekt er en medfinansiering af Innovationscenter for Økologiske Landbrugs aktiviteter i et større forskningsprojekt ”Organic RDD 6”, der ledes af Aarhus Universitet. Der er yderligere deltagelse fra Københavns Universiet og kommercielle partnere fra HedeDanmark, DakaDanmark og Econet A/S. Innovationscenter for Økologisk Landbrug deltager som arbejdspakkeleder for AP3 og AP4.

Arbejdspakke 3: Rådgivning om jordfrugtbarhed og næringsstofoptimering. Med følgende indsatser: 1) Vurdering af de økologiske afgrødenormer, der arbejdes med i det mest udbredte planlægningsværktøj, MarkOnline. 2) Afprøvning af analysemetoder med fokus på balancer som for eksempel Albrect-Kinsey eller metoder fra udlandet vil blive gennemført i en benchmark. 3) Baseret på arbejdet i AP1 og AP2 og eventuelle nyformuleringer af økologiforordningens bilag 1, vil onlinekataloget ”Værktøj til valg af gødninger til de økologiske marker” blive opdateret.

Arbejdspakke 4 har fokus på økonomi og klima ved at: 1) Kvalificere og kombinere de klima- og miljømæssige effekter, der ligger i en forbedret og mere præcis næringsstofforsyning med konsekvenserne for den økologiske landmands økonomi. 2) Teste klimaeffekter af forskellige gødningsstrategier i de nyeste værktøjer. 3) Beregne hele den økologiske sektors næringsstofbalancer med henblik på udviklingspotentiale og fordeling mellem landsdele og bedriftstyper.

Effekterne af projektet er, at de ambitiøse målsætninger om 25% mere økologisk areal på relativt kort sigt kan vurderes og understøttes med specifikke løsninger til, hvor de nødvendige næringsstoffer skal komme fra, og hvordan de bedst kan anvendes på de økologiske marker.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2023. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater 2023

Artikler, opslag eller lignende

Kløvergræs til biogas er et vigtigt element i kvælstofforsyningen ved den forventede vækst i det økologiske areal. Sammendrag af Fertihood session på Økologikongres 2023. 

Ja til nye gødningsløsninger. Artikel om Fertihood session på Økologikongres 2023 i Landbrugsavisen. 

Fosfor i jord og planter. Artikel om fosforforsyning og fosfortilgængelighed i jord i Magasinet Økologi Inspiration til Jordbruget. 

Rapport/Notat

Status om regler og praktik i forbindelse med anvendelse og gødskning af frivillige og pligtige efterafgrøder. Notat om gødskning af efterafgrøder.

Rådgiveres erfaringer med jord og planteanalyser. Resultat af spørgeskemaundersøgelse på icoel.dk. 

Videoklip/podcast eller lignende 

LinkedIn opslag i projektet 2023

Præsentationer på workshop, møder og konferencer eller lignende 

Det økologiske gødningsmarked. Præsentation af gødningsstrategier på landmandsmøde. 

Udfordringer ved brug af biogasgødning. Præsentation og diskussion af viden og udfordringer ved øget brug af biogasgødning i økologi til økologisektionen.  

Økologi og biogas. Præsentation på landmandsmøde. 

Recirkulering og fordobling af økologisk areal. Præsentation på Økologikongres 2023. 

Fremvisninger/demonstrationer/indlæg eller lignende 

Nyt og gammelt om fosfor. Status på viden om fosfor planteoptagelighed og tilgængelighed i jorden. Økologirådgivning Danmark. 

Nyt og gammelt om fosfor. Status på viden om fosfor planteoptagelighed og tilgængelighed i jorden. Velas.