Næringsstoffer til bæredygtig økologisk vækst

Introduktion

Formålet er at skabe et solidt fagligt grundlag for bæredygtig økologisk vækst med tilstrækkelig økologisk næringsstofforsyning på sektor- og bedriftsniveau for såvel nye som potentielle og eksisterende økologiske landmænd. Målet er at sikre en bæredygtig næringsstofforsyning som grundlag for en fremtidssikret økologisk produktion, der opfylder målsætning og rammebetingelser for udfasning af konventionel husdyrgødning, øget kulstofbinding, mere bælgsæd og et øget økologisk areal.

Projektet kortlægger den geografiske fordeling af aktuel og potentiel økologisk gødningsforsyning med data fra eksisterende databaser f.eks. husdyr-, afgrøde- og arealfordeling fra landbrugs- og gødningsindberetningerne samt det potentielle biomassegrundlag og beliggenhed af nuværende og kommende biogasproduktioner. Herudfra gennemføres analyser og scenarieberegninger for areal- og afgrødefordeling samt muligheder og udfordringer for bæredygtig økologisk vækst med en næringsstofforsyning i balance under fremtidens skærpede rammebetingelser. Slutteligt formidles og drøftes analyser og scenarier målrettet dels landmænd og rådgivere, dels myndigheder og beslutningstagere.

Effekterne er såvel et lokalt som et regionalt overblik og beslutningsstøtte til landmænd, rådgivere, myndigheder og beslutningstagere, der via projektet kan vurdere, om der aktuelt er – eller fremadrettet kan etableres – et bæredygtigt fundament med tilstrækkelig næringsstofforsyning til at udbygge eksisterende eller omlægge flere bedrifter til økologisk fødevareproduktion.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2023. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater 2023

Artikler, opslag eller lignende

Næringsstoffer til bæredygtig vækst, artikel årsskrift 2023

Hvordan sikrer vi en både tilstrækkelig og bæredygtig næringsstofforsyning til mere økologi i fremtiden? LinkedIn opslag

Rapport/notat

Interview med landmænd, Rapport 2023

Kvælstof til fordobling af økologien, projektnotat 2023

Præsentationer på workshop, møder, konferencer og lignende

Samarbejdsmøde med økologiske leverandører hos Nature Energy nu og i fremtiden, præsentation

Plantekongres 2024, præsentation

Seminar hos Plantebaseret Videncenter 2023,præsentation