Den økologiske landmands vidensplatform - trin 3

Introduktion

Den økologiske landsmands vidensplatform icoel.dk skal efter op- og udbygning testes for at sikre, at brugerne er tilfredse med resultatet. På baggrund af de i projektet gennemførte kvantitative og kvalitative undersøgelser summeres resultaterne til anbefalinger til forbedringer og tilpasninger. Ligeledes laves analyser af videnplatformens energiforbrug og der gives på den baggrund anbefalinger til superbrugerne, som konstant udbygger materialerne på Vidensplatformen i forhold til at energioptimere plaformen. Evalueringen af de tekniske løsninger indebærer også evt. opdatering til den nyeste version af Umbraco, til integerering af hjælpeprogrammer inkl. licenser dertil og et kursus udbudt til superbrugerne, så de ved hjælp af summen af it-værktøjer kan producere og vedligeholde en platform, som giver brugerne den bedst mulige oplevelse og værdi. Løsningen bliver som afslutning markedsført overfor potentielle brugere.

Forventede resultater

Projektets resultater stilles gratis til rådighed for alle virksomheder, der er aktive i den pågældende landbrugs- eller skovbrugssektor eller -delsektor. De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2024.

Projektresultater

Tilgår.