Næste generation 2023

Introduktion 

Nærværende projekt har til formål at tiltrække og opkvalificere næste generation af primærproducenter, for at styrke en endnu mere bæredygtig og robust økologisk udvikling af dansk landbrug samt bidrage til attraktive arbejdspladser. 

Målet er gennem formidling, undervisning og netværksaktiviteter for den yngre målgruppe, at opkvalificere og øge vidensniveauet om den økologiske landbrugsproduktion. En styrket udvikling af den økologiske primærproduktion forudsætter, at vi får styrket rekrutteringen og øget vidensniveauet hos de kommende primærproducenter i overensstemmelse med de skiftende krav fra det omkringliggende samfund.

For at næste generation af økologiske landmænd kan etablere og udvikle økonomisk robuste landbrug med fokus på cirkulære
fødevaresystemer, klima, miljø, dyrevelfærd og  ressourceeffektivitet, skal der i projektet arbejdes med styrkede partnerskaber og formidling af Innovationscenterets forsknings- og udviklingsresultater til den unge målgruppe. Dette skal ske med afsæt i aktiviteterne i dette projekt. 

Projektet indeholder tre arbejdspakker:

AP 1 Der afholdes 4 inspirations- og netværksarrangementer målrettet unge.

AP 2 Der gennemføres en SoMe indsats. Primært under navnet #derforlandmand, hvor udvalgte unge selv formidler.

AP 3 Der afvikles 8 undervisningspakker, hvor såvel studerende og deres undervisere opkvalificeres med afsæt i oplæg og, hvis relevant og muligt, virksomhedsbesøg.

Forventede resultater

Projektets resultater stilles gratis til rådighed for alle virksomheder, der er aktive i den pågældende landbrugs- eller skovbrugssektor eller -delsektor. De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2023.

Projektresultater

AP1 arrangementer

Invitation til LandboUngdom

Arrangement på Naturbruget Tranum

Invitation mød @derforlandmand på Økologikongres

Invitation og program til Horsensegnens LU, juletræer

Fra hobbylandbrug til fuldtidsbedrift med flere ansatte. Artikel i LU bladet.

AP2 @derforlandmand

Rekruttering til @derforlandmand.

De 4 nye unge overtager pr. 1. april. Screendump fra @derforlandmand

Velkommen til startarrangement for @derforlandmand den 18. og 19. marts 2023. Program for 1. samling.

@derforlandmand. Program for 2. samling

Startarrangement for @derforlandmand den 30. juni 2023. Program for 3. samling

Der hvor juletræet kommer fra. Program for 4. samling.

AP3 undervisningspakker

Asmildkloster Landbrugsskole på Tjele Gods. Program for undervisningsforløb d. 20 april.

Faglige temaer fra Innovationscenter for Økologisk Landbrug. Inspirationskatalog til skolerne.

Faglig temadag om Skovlandbrug. Undervisningsarrangement for Kalø Landbrugsskole.

Landbrugsfaglige undervisningsgange Tema: Økologiens principper – fokus på at levere bedre på retfærdighedsprincippet med ko-kalv kontakt. Undervisningsarrangement for Lundbæk. 

Landbrugsfaglige undervisningsgange Tema: Naturlighed, følelser eller sundhed – hvad er vigtigst for dyrevelfærden?  Undervisningsarrangement for Gråsten.

Undervisningsplan Asmildkloster

Undervisningsplan Hammerum

Undervisningsplan for Kalø