Field Ecospace - en ny model til vurdering af landbrugets naturhensyn

Introduktion

Biodiversitetskrisen er indiskutabel, og også på de  produktionsarealer, der hører under landbruget, er der dokumenterede markante tilbagegange på populationsniveau for en række arter, der er typiske for agerlandets økosystem. Både nationalt og internationalt er der målsætninger om at fremme biodiversiteten i agerlandet, men der mangler tilgange og redskaber til at kunne løse de opstillede naturmål for landbruget.

Projektets formål er at kvalificere muligheden for at kunne dokumentere økologiske bedrifters bidrag til at opfylde EU's målsætninger om øget biodiversitet i agerlandet. Det skal ske ved at skabe et solidt fundament for et kommende større udviklingsprojekt til kvantificering af biodiversitet på  bedriftsniveau ved at opbygge et grundigt overblik over  relevant eksisterende viden, udføre en interessentanalyse, identificere kommende samarbejdspartnere, formulere kernefortællingen om land sharing-tilgangen og sidst men ikke mindst foreslå en prototype for en model til opgørelse af bidiversitet på bedriftsniveau. Modellen skal ligge til grund for et fremtidigt værktøj til opgørelse af marknatur på  bedriftsniveau (Field Ecospace). En opgave, der arbejdes videre led i et efterfølgende udviklingsprojekt.

Forventede resultater

Projektets resultater stilles gratis til rådighed for alle virksomheder, der er aktive i den pågældende landbrugs- eller skovbrugssektor eller -delsektor. De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2023. 

Projektresultater

Artikler, opslag eller lignende

Ses vi til Naturmødet? Opslag på LinkedIn om deltagelse i Naturmødet.

SoMe:Hilsen fra Naturmødet.  Opslag på LinkedIn fra Naturmødet.

SoMe: Dialog på Naturmødet. Opslag på LinkedIn fra Naturmødet.

SoMe: Opsamling fra Naturmødet. Opslag på LinkedIn fra Naturmødet.

SoMe: Deltagelse i IPBES-konference. Opslag på LinkedIn i anledning af FN's internationale biodiversitetsdag

SoMe: FN's internationale biodiversitetsdag. Opslag på LinkedIn i anledning af FN's internationale biodiversitetsdag.

Artikel: Sammenhængen mellem biodiversitet og økologisk landbrug. Artikel på www.icoel.dk om sammenhængen mellem biodiversitet og økologisk landbrug.

Omtale af Naturmødet i nyhedsbrev. Nyhedsbrev fra ICOEL: Omtale af Naturmødet.

Omtale af vores deltagelse i Naturmødet i nyhedsbrev. Nyhedsbrev fra ICOEL: Omtale af vores deltagelse i Naturmødet.