CarbonFarm II - bæredygtige dyrkningssystemer i landbruget

Introduktion

Formålet er at øge indtjening, kulstofopbygning, biodiversitet og reducere klimapåvirkningen fra dansk dyrkningsjord ved at videreudvikle, dokumentere og udbrede bæredygtige dyrkningssystemer under danske forhold.

Projektet udvikler og implementerer en økologisk version af conservation agriculture (CA), for herved at afbøde negative virkningen af ændrede klimatiske betingelser i dansk planteproduktionen, samt medvirke til at nå målsætningen om en klimaneutralt dansk landbrugsproduktion, med udgangpunkt i det igangværende projekt CarbonFarm 2.

Projektet forventes at finde svar på følgende spørgsmål:

  • Hvordan kan en økologisk version af CA lykkes i praksis?
  • Hvor meget vil kulstoflagringen i landbrugsjorden øges, hvis CA udbredes i Danmark?
  • Vil lattergasemissionen fra planteproduktionen mindskes med CA dyrkningssystemer?
  • Hvordan påvirker CA jordens mikrobielle aktivitet, og kan denne ændring forbedre kulstofbalancen, reducere lattergasudledninger og generelt forbedre strukturen i landbrugsjorden?

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2023. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater 2023

Artikler, opslag eller lignende

Facebookopslag om Jordbundens dag. 

Væselhale og halm driller i Carbon Farm-markerne. Artikel på www.frdk.dk

Ærter dominerede vårbyg ved samdyrkning og direkte såning. Artikel i FRDKnyt. 

Reduceret jordbearbejdning har betydning for Mychorriza. Artikel på Innovationscenter for Økologisk Landbrugs hjemmeside

Præsentationer

Pløjefri økologi. Indlæg på Plantekongres 2023. 

Fremvisninger/demonstrationer/indlæg eller lignende

On-farm innovation in the CarbonFarm project. Indlæg.

Markdemoer: efterafgrøder. Program for markdemoer.

Hvilken efterafgrøde? Etablering og afslutning CarbonFarm

Økologiske forsøg. Indlæg.

Notat

Resultater af de økologiske forsøg i Carbonfarm 2022. Notat.