Nødder med danske rødder

Introduktion

Formålet med projektet er at fremme dansk nøddeproduktion, samt at styrke og udvikle værdikæden og øge efterspørgslen på danske nødder igennem inddragelse af og samarbejde med fødevarevirksomheder, vidensindsamling og formidling samt workshops for avlere. Desuden at foretage sammenlignende miljø- og klimaeffektvurderinger samt at færdigudvikle en model til beregning af produktionsøkonomi som  grundlag for beslutningstagning om etablering af nøddeproduktion. Det primære fokus er på hassel, som er en alsidig nød med mange anvendelsesmuligheder og relativ hurtig at etablere. Andre arter som valnød og mandel inddrages i mindre grad.

Målet er at:

  • Opbygge viden om produktion af nødder under danske forhold, så jordejere kan træffe en kvalificeret beslutning om etablering af nøddeproduktion i det danske landbrug, hvad angår art, sortsvalg og dyrkningsmetode ift. udbytte, aftagergruppe, miljø- og klimaeffekt, produktionsøkonomi og afkast.

  • Skabe et stærkt erfa-forum for danske nøddeproducenter som kan sikre vidensudveksling, samarbejde på tværs af producenter samt fælles indsats ift. afsætning og ønsker om ny viden.

  • Skabe overblik over produktionspotentialet i Danmark for at øge interessen hos detailleddet, fødevarevirksomheder og foodservice. Inddrage aftagerleddets krav og ønsker i forhold til f.eks. kvalitet, kvantitet, sensoriske egenskaber, miljøeffekter og pris. Konkret afprøves danske hasselnødder i produkter og recepter, hvor importerede nødder normalt ville indgå.

Forventede resultater

Projektets resultater stilles gratis til rådighed for alle virksomheder, der er aktive i den pågældende landbrugs- eller skovbrugssektor eller -delsektor. De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2024.

Projektresultater

Film, videoklip, podcast, SoMe og lignende

LinkedIn-opslag fra temadag.