Økologiske markforsøg - sædskiftesammenhænge som løfter økologien

Introduktion

Formålet er, gennem forsøg og med evidensbaseret viden, at økologiske landmænds planteproduktion fremtidssikres med højere udbytter, bedre ukrudtskontrol og højere produktkvalitet. Målet er, via intensivt økologisk forsøgsarbejde, at skabe dokumenteret viden, der fokuserer på fordelene ved et veltilrettelagt økologisk sædskifte, og som kan implementeres på økologiske landbrug. 

Aktiviteterne i projektet er forsøg som undersøger, om;

  • Udbytte og proteinindhold i hvede kan øges ved optimal gødskning og anvendelse af mellemafgrøder.
  • Man kan opnå bedre efterafgrøder ved optimering af artsvalg – og etableringstidspunkt/metode.
  • Udbytte i bælgsæd kan øges ved optimal gødskning og eftervirkning med efterafgrøde.
  • Udlæg i august med vintervikke og optimalt slæt kan sikre højere udbytte og proteinindhold i 1. slæt.
  • Eftervirkningen af kløvergræs kan optimeres på baggrund af kløverandel og jordbearbejdning
  • Sædskifte og mekanisk ukrudtsbekæmpelse kan minimere problemer med besværligt frøukrudt. 

Projektet tilvejebringer forsøgsviden inden for fem indsatsområder identificeret af Fagligt Økologisk Forsøgs-udvalg samt yderligere inspiration hentet fra praksis og forskning i ind- og udland. 

Effekterne inden for de enkelte indsatsområder: 1) Øget udbytte og proteinindhold i hvede egnet til brød; 1.800 – 2.250 kr. per ha. 2) Forbedrede efterafgrøder, 480 - 720 kr. per ha. 3) Højere gennemsnitligt udbytte i bælg-sæd 900 – 1.750 kr. per ha og eftervirkning i efterfølgende foderkorn ca. 600 kr. per ha. 4) Forbedret udbytte og proteinindhold i 1. slæt i førsteårsmarker ca. 1.500 kr. per ha og øget eftervirkning i vårsæd 240 - 360 kr. per ha. 5) Merudbytte for effektiv kontrol med besværligt frøukrudt 1.200 – 2.400 kr. per ha.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2024. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater 2024

Tilgår.