Sunde og velsmagende økologiske bælgfrugter til konsum

Introduktion

Formålet er at løfte værdikæden fra dyrkning til råvare videre på et faktabaseret grundlag, så dansk dyrkede økologiske bælgfrugter bliver kendt og anvendt af fødevareproducenterne til sunde velsmagende måltider.

Målet er at vejlede om håndtering af kvalitetsbælgfrugter, producerer bælgfrugter til smags- og produktionstest, bryde barriere ved afklaring og erfaringsopsamling samt gøre viden hurtigt og let tilgængelig.

Projektet består af to arbejdspakker, som tilsammen løfter værdikæden fra dyrkning til råvare videre på et faktabaseret grundlag. AP1 indeholder dyrkning af danske afgrøder, som forarbejdes til råvarer, og som stilles til rådighed for fødevareproducenter til afprøvning, således smagen af ”dansk” bliver kendt. AP2 håndterer den lidt mindre sexede, men enormt vigtige del af værdikæden med teknisk håndtering af afgrøderne, så de bliver til gode råvarer; en del af værdikæden, hvis betydning ofte bliver overset. Projektet inddrager eksperter, der arbejder med værdikæden fra råvare til måltid, og koordinerer med projekter på dette område for at sikre sammenhæng fra muld til måltid.

Samlingen af viden samt udbygningen af denne via indsatser på flere områder vil, til gavn for landmænd og virksomheder, være med til at sikre afsætningsmuligheder af sunde og velsmagende bælgplanter af højere kvalitet og med højere afregning. Derudover vil det medvirke til at mindske det danske klimaaftryk. Optimeret viden vil sikre højere udbytte i de nye proteinafgrøder, og praksisnær viden/erfaringsudveksling vil være med til at øge lysten hos landmænd til produktionen af protein til humant konsum. Den dynamiske tilgang til afklaring på fokusområder vil være med til at sikre en hurtig udvikling og vidensdeling inden for produktionen og anvendelsen af sunde og velsmagende bælgfrugter til konsum.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2023. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater

Artikler, opslag eller lignende

Dyrkningsvejledning Økologisk Hestebønne. Vejledning på icoel.dk.

Dyrkningsvejledning Økologisk Kikært. Vejledning på icoel.dk.

Dyrkningsvejledning Økologisk Linse. Vejledning på icoel.dk.

Danske bælgfrugter er blevet testet af mad-professionelle. Artikel i Magasinet MARK. 

Facebookopslag Bælgfrugternes dag. Som pdf

Artikel om smagekasse på Testrup Højskole. Artikel i Mårslet Avis

Artikel til icoel.dk om værktøj til at beregne meromkostninger ved at dyrke bælgsæd til konsum. Artikel til icoel.dk om værktøj til at beregne meromkostninger ved at dyrke bælgsæd til konsum.

Artikel i Food & Drink. Artikel i Food & Drink om Testrup Højskoles test af danske, økologiske bælgfrugter.

Artikel om metoder til at reducere antinæringsstoffer i bælgfrugter. Artikel til icoel.dk om metoder til at reducere antinæringsstoffer i bælgfrugter. 

Rapporter/notater

Antinæringsstoffer i bælgfrugter. Rapport om ANF i bælgfrugter. 

Antinæringsstoffer og forarbejdning. Litteraturstudie.  

Brugerevaluering af "Smagekasser" - bælgfrugter fra høst 2022. Rapport om virksomhedernes anvendelse og vurdering af Smagekasserne. 

Glutenfri afgrøder. Vejledning til glutenfri produktion. 

Tørring og håndtering af linser og kikærter. Vejledning om tørring og håndtering. 

Beregningsværktøj. Værktøj til at beregne meromkostninger ved at dyrke bælgsæd og andre afgrøder til konsum. 

Sensorisk analyse af danskproducerede økologiske bælgfrugter. Rapport om betydningen af lokal produktion v. import. 

Præsentationer workshops, møder og konferencer o.l. 

Indlæg til Åbent hus i Innovationscenter for Økologisk Landbrug. Roll-up til projektpræsentation. 

Oplæg ved Økologi Kongres. Præsentation af sensorisk test af bælgfrugter. 

Oplæg ved Food & Biocluster. Oplæg om bælgfrugter og sensorik. 

Fremvisninger/Demonstrationer/Indlæg eller lignende 

Demonstration vedr. bælgfrugter i en planterig kost. Demonstration på Økologikongres 2023.