Introduktion

Formålet er, at danske økologiske landmænd, via forbedret kendskab til regenerative dyrkningstiltag og metoder, rustes til en verden med stadigt stigende krav til fødevareproduktion og dyrkningspraksis, og hvor produktion af konsumafgrøder bliver en central del af landmandens eksistensgrundlag.

Målet er med beregninger, målinger og beskrivelser at vurdere effekter af regenerativ dyrkningspraksis på jordens sundhed, klimabalance og biodiversitet på udvalgte bedrifter, hvor konsumafgrøder indgår som en vigtig del af sædskiftet.

Projektet har omdrejningspunkt i 4-6 udvalgte bedrifter, som har produktion af konsumafgrøder som en central del af produktionen, og som dyrker jorden efter forskellige regenerative dyrkningsprincipper. På disse bedrifter vil der blive lavet klimaberegning og biodiversitetstjek, og en undersøgelse af det mikrobielle liv i dyrkningsjorden og andre indikatorer for jordens sundhed. Dette skal belyse effekten af regenerativ dyrkningspraksis ved økologisk planteproduktion med fokus på konsumafgrøder. Samtidig vil der på bedrifterne blive afprøvet kriterier for en udenlandsk certificering for økologisk regenerativ produktion for at undersøge, om bedrifterne lever op til disse kriterier i en dansk sammenhæng. Beskrivelserne af bedrifterne vil blive samlet i et digitalt inspirationskatalog og vil blive kommunikeret bredt til inspiration for andre landmænd.

Effekten af projektet vil være, at økologiske landmænd får øget viden om den regenerative dyrkningspraksis’ betydning ved produktion af økologiske konsumafgrøder, og betydningen for dyrkningsjord, klima og biodiversitet. En afledt effekt heraf er, at flere økologiske landmænd potentielt vil inddrage regenerative dyrkningstiltag i den økologiske produktion.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2023. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater

Artikler, opslag eller lignende

Fem principper hjælper med at forstå, hvad regenerativt landbrug er. Artikel om de regenerative principper, på baggrund af indlæg på Plantekongressen 2023.

Regenerativt landbrug - sådan kan du komme i gang. Artikel i "Økologi - Inspiration for jordbruget".

Fynsk fauna skal tilbage til år 1990. Artikel om biodiversitet på en af de fem gårde i projektet i økonu.dk. 

Regenerativt landbrug udfordrer økologien. Artikel med omtale af session om regenerativt landbrug på Økologikongres 2023 på økonu.dk. 

Notat

Vurdering af om dyrkningen af flere konsumafgrøder i sædskiftet efter regenerative principper har indvirkning på biodiversiteten på dyrkningsfladen - samt idekataloger for øget biodiversitet på de 5 ejendomme der indgår i projektet. Notat om biodiversitet på 5 modelbedrifter. 

 

Videoklip/podcast eller lignende 

Regenerativt landbrug i dansk økologisk kontekst. FaceBook opslag om regenerativt landbrug.

Hvad er regenerativt landbrug? FaceBook opslag om regenerativt landbrug - omtale af ny podcast 

Facebook-opslag om session på Økologikongressen om regenerativt landbrug

Podcast: Hvad er regenerativt landbrug? Arbuskulær mykorrhiza. Podcast på ØkoLyd med interview af Sabina Ravnskov. 

Præsentationer på workshop, møder og konferencer

Regenerativt landbrug. Præsentation om regenerativt landbrug. Oplæg holdt på Plantekongressen 2023, af Majken Husted og Janne Aalborg Nielsen.

Regenerativt landbrug: Oprindelse og certificeringsordninger. Præsentation om regenerativt landbrug, dets oprindelse og eksisterende certificeringsordninger holdt sammen med det røde ø-mørke. Oplæg på Økologikongressen 2023 af Jon Aagaard Enni. 

Erfaringer med dyrkningssystemer og jordforbedring. Præsentation på Jordbundens dag.