Opgradering af økologisk foderkorn til højværdi konsumkorn ved NIT proteinsortering

Introduktion

Det er projektets formål at øge produktionen af højværdi konsumkorn og i samme ombæring forbedre landmandens bundlinje ved hjælp af ny banebrydende teknologi. Målet er at dokumentere resultater ved NIT-proteinsortering af partier af vinterhvede og maltbyg i forskellige proteinfraktioner, samt at vurdere de økonomiske muligheder.

Aktiviteterne i projektet vil være fokuseret på fire delaktiviteter:

  1. Indledende test og opsamling af viden fra ind-og udland. I projektets første halvår foretages en erfaringsindsamling fra ind- og udland ved anvendelse af NIT – teknologi til proteinsortering af byg og hvede. Dette suppleres med test af NIT - proteinsortering af et mindre parti vårbyg og vinterhvede.
  2. Driftstest på tre sorter af vinterhvede og vårbyg. I projektets andet halvår gennemføres tests af større partier af tre sorter af henholdsvis vinterhvede og vårbyg. Der analyseres råprotein, aminosyrer samt bagekvalitet for hvede og maltningsegenskaber for vårbyggen. Testen med NIT-proteinsortering og analyserne heraf sammenlignes med en simpel størrelsessortering af partierne af vinterhvede og vårbyg.
  3. Økonomisk analyse. På grundlag af testresultaterne og analyserne gennemføres en cost-benefit-analyse ved brug af NIT-proteinsortering af vinterhvede og vårbyg, der skal dokumentere, hvilke økonomiske muligheder, NIT–proteinsortering rummer for den økologiske landmand.
  4. Resultaterne fra både de indledende tests og driftstest vil blive formidlet bredt via både fagblade, videoer, møder og på sociale medier. Således vil mulighederne for at opgradere foderkorn til højkvalitets-konsumkorn ved at bruge NIT teknologi blive bredt formidlet sammen med de drifts- og tekniske muligheder, denne teknologi rummer, samt betydningen for landmanden bundlinje.

Effekten af projektet er ny viden om, hvorvidt proteinsortering med NIT- teknologi kan opgradere vinterhvede og vårbyg fra foderkorn til højværdi konsumkorn, samt hvorvidt det er økonomisk rentabelt. Hvis det viser sig at være rentabelt, vil det kunne anvise nye muligheder for indtjening for økologiske landmænd.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2023. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater

Artikler, opslag eller lignende

Ny maskine kan sortere korn ud fra kernernes proteinindhold. Artikel på icoel.dk

Proteinsortering af korn. Artikel på icoel.dk

Markvandring i lupin og korn og præsentation af ny sorteringsmaskine til korn. Opslag på facebook

Nu kan du sortere korn ud fra kernernes proteinindhold. Facebook-opslag med lang video om kornsortering

Ny maskine kan sortere korn ud fra kernernes proteinindhold. Facebook-opslag med kort video om kornsortering

Facebookopslag for webinar. Facebookopslag på Facebooksiden Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

Præsentationer

Kan man trylle foderkorn om til maltbyg eller brødhvede? Webinar. 

Rapport

Regneark: Økonomi i proteinsortering af korn. Hjælpeværktøj til beregning af sorteringsydelsens rentabilitet for landmanden. 

Rapport: Opgradering af korn fra foder til konsumkvalitet. 

Demonstrationer

Demonstration af InSight-maskinen ved Markvandring i Rødekro. 

Videoklip

Sorter dit korn ud fra kernernes proteinindhold. Video af sorteringsmaskinen i aktion med tale og forklaring. 

Mobil maskine, der kan sortere korn ud fra kernernes proteinindhold. Video der forklarer og demonstrerer sorteringsmaskinen.