Udgivet 09.02.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Regnorme styrker din jord

Mange regnorme i jorden vidner om biologisk aktivitet. De er dermed en god indikator for jordens sundhed og frugtbarhed.

Regnorme udfører vigtige funktioner, der gavner mark-økosystemet. Regnormene bør derfor få større opmærksomhed i en bæredygtig, økologisk landbrugsproduktion. Tunge maskiner, hyppige forstyrrelser og brug af pesticider har nogle steder nærmest udryddet regnormene, mens en hektar sund græsmark omvendt kan rumme 1-3 millioner regnorme.

Regnorme er natdyr

Regnorme er aktive om natten. De lever primært af døde plantedele som de trækker ned i jorden fra overfladen. De ’græsser’ desuden på alger, der er vokset på jordoverfladen i løbet af dagen.

Flere regnorme i økologisk dyrket jord

I et langvarigt økologisk forsøg (DOK-forsøgene) er der målt forekomst af regnorme afhængigt af dyrkningssystem. Resultaterne herfra viser, at der er to-tre gange så mange regnorme i det økologisk dyrkningssystem som i det konventionelle. Det er bl.a. anvendelsen af pesticider og mineralsk gødning, der påvirker regnormene negativt. I det økologiske system er der udelukkende brugt frisk husdyrgødning.

Regnorme gør nytte ved at:

  • ilte jorden
  • forbedre vand-infiltrationen og reducerer overfladeafstrømning
  • nedbryde dødt plantemateriale
  • opkoncentrere plantenæringsstoffer
  • forynge jorden
  • fremme rodvækst
  • fremme god jordstruktur
  • hjælpe med at kontrollere jordbårne sygdomme
  • bidrage til øget kulstofbinding

Giv regnormene bedre vilkår

Som landmand kan du gøre flere ting for at skåne eller fremme mængden af regnorme i jorden.

Reducer jordbearbejdningen

Jordbearbejdning forstyrrer regnormene, og man kan fremme dem ved at holde igen med pløjning og brug af hurtigt roterende redskaber. Jo dybere bearbejdning af jorden, jo større skade på populationen af regnorme. Regnormene er især følsomme i marts-april og i september-oktober. Pløjning om vinteren er derfor mindre skadelig, og også om sommeren, hvor jorden er tør, trækker ormene længere ned i jorden og er mindre følsomme.

Undgå pakning af jorden

Jordpakning er skadelig for regnorme, så også af denne grund er det formålstjenligt at undgå færdsel med tunge maskiner.

Varieret sædskifte med kløvergræs

Et varieret sædskifte med flerårige græsmarker og med plantedække året rundt fremmer forekomsten af regnorme.

Gødning kan gavne og skade

Organisk gødning kan være en kilde til føde for regnormene, især hvis den er i fast form. En let forrådnet kompost er bedre for regnormene end en færdigkomposteret gødning. Flydende gødning, der indeholder ammoniak, skader regnormene. Dyb nedmuldning af gødning kan ligeledes skade, da det kan give iltfrie lommer i jorden, når gødningen omsættes.

Bliv klogere på dine regnorme

Forskningsinstituttet FiBL i Schweiz har udgivet en vejledning om regnorme. Den er oversat til dansk af Casper Laursen, Innovationscenter for Økologisk Landbrug:

Regnorme – den frugtbare jords arkitekter (pdf, 9 sider)

Foto: Linda Rosager Duve