Udgivet 07.11.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Vurder spidsbelastninger i markarbejdet

Med regneværktøjet ”Maskintid” kan du få hjælp til at vurdere arbejdstiden i marken og få overblik over de mest tidspressede perioder.

SEGES Innovation har udviklet regneværktøjet ”Maskintid”, der kan hjælpe dig med at få fokus på, hvornår på året der er mest travlt i marken, og hvor det er en udfordring at udføre markarbejdet rettidigt. 

Værktøjet giver dig overblik over tidsbehovet ved de forskellige arbejdsopgaver i marken og tidspunktet for de forskellige opgaver på tværs af hele markarbejdet. Det kan være en hjælp for dig, når du f.eks. overvejer, om du skal investere i nye maskiner eller lave ændringer i dit sædskifte. Det giver dig også mulighed for at blive mere opmærksom på, hvornår der er perioder med spidsbelastninger, så du kan udligne dem og fordele opga-verne på en anden måde, hvis det er muligt. Her kan du også overveje et andet valg af afgrøder, så du kan sprede høsten ud over en længere periode. 

Du kan både indtaste dine afgrøder og dine maskiner i værktøjet, så du kan vurdere, hvornår du får mest travlt, og hvilke hovedafgrøder du bør vælge ud fra et tidsperspektiv. Hvad vil en ændret maskinpark og et andet afgrødevalg betyde for din arbejdstid? Har du brug for ekstra hjælp i perioder? Du kan også ændre i den tid, der er til rådighed for de enkelte markopgaver som følge af f.eks. klimaforandringer og se, hvordan det påvirker din kapacitetsudnyttelse.

Læs mere og hent værktøjet på landbrugsinfo.dk (bag login)