Udgivet 05.11.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Værktøj til nem beregning af markøkonomi

Med værktøjet ”Økonomi i afgrøder og sædskifter” kan du nemt og hurtigt beregne økonomien i dit afgrødevalg.

Værktøjet ”Økonomi i afgrøder og sædskifter” kan du bruge til at få et bud på, hvordan økonomien ser ud ved dyrkning af forskellige afgrøder og under forskellige vilkår. Værktøjet bygger på budgetkalkulerne og kan blandt andet bruges til at beregne økonomien ved forskellige sædskifter med økologiske afgrøder.

Du kan også oprette nye afgrøder i værktøjet og beregne, hvordan økonomien vil ændre sig ved at indføre dem i din bedrift. Du kan desuden bruge værktøjet til at estimere økonomi ved dræning.

Læs mere og hent værktøjet (landbrugsinfo.dk)             

Værktøjet tager afsæt i data fra FarmTal Online og er udviklet af SEGES Innovation.