Udgivet 16.10.2023

Læsetid: ca. {0} minut[ter]

Budgetkalkuler for økologisk landbrug 2024

Brug budgetkalkulerne og få et realistisk billede af produktionsøkonomien.

Budgetlægningen for 2024 er i gang og her kan budgetkalkulerne være en hjælp. Budgetkalkulerne giver f.eks. et bud på, hvad det koster at producere en afgrøde, og hvad man kan forvente af indtjening. Budgetkalkulerne omfatter planteavl og husdyrproduktion. Ud over at være en hjælp til budgetlægningen, så er de også velegnede til at give et indblik i, hvordan økonomien vil se ud på bedriften, hvis du gerne vil lave nogle store ændringer på bedriften. 

Budgetkalkulerne giver selvfølgelig ikke det endelige resultat for din bedrift, men det er bedste bud nu og her, og de kan justeres med dine egne tal. 

Budgetkalkuler for økologisk produktion (farmtalonline.dlbr.dk)

Sådan bruger du budgetkalkulerne

I indholdsfortegnelsen i venstre side vælger du Budgetkalkuler (nederste punkt). Herefter klikker du på den type afgrøde eller husdyrproduktion, som du er interesseret i at se kalkuler for.

Produktionsformen rettes til økologisk ved at klikke på feltet i toppen af siden, hvor der står Konventionel, og herefter vælge Økologisk. Herefter kan du tilpasse kalkulerne yderligere ved at vælge f.eks. den jordtype eller mælkeydelse der svarer bedst til din bedrift.

Baggrund for data i budgetkalkulerne

Udbytterne i budgetkalkunerne for økologisk produktion er baseret på vurderinger fra konsulenter hos Innovationscenter for Økologisk landbrug kombineret med data fra regnskaber og statistikker.

Priserne i budgetkalkulerne ajour føres 2 gange årligt, maj og september, af konsulenter fra SEGES og Innovationscenter for Økologisk Landbrug ud fra markedsvurderinger og prognoser. Det er både omkostnings- og salgspriser, der justeres 2 gange årlig. Priserne for økologisk foder er baseret på forventninger hos grovfoderbranchen kombineret med erfaringer fra udvalgte rådgivere og landmænd.

Markarbejdet er prissat ud fra maskinstationspriser. For kød og mælk er der ikke kapacitetsomkostninger med. 

Der kan findes mere information om baggrund for data i budgetkalkulerne og deres anvendelse i artiklen:

Brug budgetkalkulerne og få et realistisk billede af produktionsøkonomien (landbrugsinfo.dk)