Stor interesse for økologisk omlægning i Favrskov Kommune


53 landmænd i Favrskov Kommune har i løbet af 2023 fået gennemført et økologisk omlægningstjek. Mange af dem har efterfølgende vist interesse for at omlægge deres landbrug fra konventionel til økologisk drift.

Favrskov Kommune sendte tidligere på året et brev rundt til alle konventionelle landmænd i kommunen med et tilbud om, at de kunne få et gratis økologisk omlægningstjek.

Det tilbud takkede 53 landmænd ja til, viser en slutrapport, der er lavet på baggrund af samarbejdet mellem kommunen og Innovationscenter for Økologisk Landbrug, der gennemfører disse økologiske omlægningstjek med midler fra Fonden fra økologisk landbrug.

24 af de deltagende landmænd har efterfølgende tilkendegivet, at de kan forestille sig at lægge om til økologisk drift inden for de kommende to år.

- Vi har valgt at tilbyde økologisk omlægningstjek til kommunens landmænd, da det vil være til gavn for biodiversiteten. Økologisk dyrkning uden sprøjtemidler vil ligeledes medvirke til at sikre rent drikkevand til de næste generationer. Vi er glade for at mange landmænd har taget imod tilbuddet og ønsker at omlægge til økologi, siger Jacob Skødt Jensen, der er grundvandsmedarbejder fra Favrskov Kommune.

Et økologisk omlægningstjek består i, at en landbrugsrådgiver besøger den enkelte bedrift og laver en faglig gennemgang. Rådgiveren besigtiger marker, stalde og afgrøder med landmanden. Sammen drøfter de økonomi, tidsplan og afsætningsmuligheder, inden rådgiveren udarbejder en rapport, som landmanden kan bruge som udgangspunkt for en omlægning til økologisk drift.


Samarbejde med mere end 30 kommuner

Med 53 omlægningstjek og gode intentioner fra cirka halvdelen af de deltagende landmænd, er projekt omlægningstjek i Favrskov Kommune afsluttet i denne omgang.

Dermed skriver Favrskov sig op i rækken af mere end 30 kommuner, der de seneste 10 år har deltaget i økologiprojekter med tilbud om gratis omlægningstjek til konventionelle landmænd.

Erfaringerne fra tidligere er, at cirka halvdelen af bedrifterne lægger om til økologi. Og med de positive tilbagemeldinger fra landmændene i Favrskov, forventes resultaterne at blive i samme skala.

- Vi ved, at der er mange landmænd i hele landet, der tumler med ideen om at lægge om til økologi, men vi ved også, at de ikke helt ved, hvor de skal begynde. Det hjælper et omlægningstjek dem med at afklare. Nu har vi oplevet stor interesse i Favrskov Kommune, og det kommer til at føre mere økologi med sig. Det er godt for kommunens grønne vækst, beskyttelse af natur og grundvand samt for den enkelte bedrift,” siger Jens Peter Hermansen, der er projektleder hos Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

I år er der ud over Favrskov samarbejde om omlægningstjek med Ringsted, Faxe og Køge kommuner.

Støttet af: