Økologisk planteavl som nationalt virkemiddel for klima

Introduktion

Formålet er at bidrage til en opnåelse af målet for drivhusgasreduktion på 0,5 mio. t CO2-e på Danmarks nationale udledninger i 2030 ved at sikre økologiens arealmæssige vækst, og at give landmanden indsigt i økologiske dyrkningspraksisser som klimavirkemiddel. Målet er at dokumentere økologisk planteavls drivhusgasemission ud fra faktiske driftsdata trukket fra MarkOnline og ESGreen Tool med opdaterede beregningsmetoder. Desuden vil projektet belyse reduktionspotentialet ved omlægning til økologisk planteavl, for Danmarks nationale udledninger og på bedriftsniveau ud fra faktiske driftsdata og opdaterede beregningsmetoder.

Projektets aktiviteter er opdelt i tre arbejdspakker (AP). I AP1 indsamles historiske driftsdata for økologiske bedrifter, som blandt andet inkluderer gødningsanvendelse og udbytter, og der defineres fremskrivninger for udviklingen i økologisk planteavl. Der defineres fremskrivninger af vækst i økologisk areal, samt fremskrivninger, som kigger på forskellige optimeringer af den økologiske planteavl og effekten på drivhusgasudledningen. Der kigges også på, hvordan IPCC 2019 emissionsfaktorer påvirker den beregnede udledning. Selve beregningerne laves i AP2, hvor der også vil være en kvalificering af data og beregningsmetoder i samarbejde med SEGES Innovation. I AP3 laves der praktisk afprøvning i Living Labs. Der gennemføres klimahandlingsplaner, som danner grundlag for bedriftsspecifikke scenarier for reduceret drivhusgasudledning ved omlægning til økologi, samt optimering af den økologiske produktion.

Projektet forventes at bidrage til målet om at reducere Danmarks drivhusgasudledning med 0,5 mio. t CO2-e i 2030. Herudover forventes projektet at bidrage til en øget implementering af klimatiltag på økologiske planteavlsbedrifter.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2023. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater 2023

Artikler, opslag eller lignende

Økologi er mere miljøvenligt end konventionelt landbrug. Artikel i avisen Økologisk Landbrug.

Seges: Økologi er et effektivt klimavirkemiddel. Artikel på økonu.dk. Skrevet på baggrund af pressemeddelse fra ICOEL.

Ny rapport: Økologi er et klimavirkemiddel. Artikel og pressemeddelse på icoel.dk.

Klima og biodiversitet på driftsplanen tæller nu med i mælkeregnskabet. Artikel på økonu.dk.

Artikel om landmands arbejde for ar reducere sit klimaaftryk. Arikel på økonu.dk om landmand Jørgen Sønderbys arbejde for at reducere sit klimaaftryk.

Rapporter/notater

Scenarier for omlægning til økologi. Notat om grundlag for beregning af klimaeffekt for omlægning til økologi.

Environmental footprint methods and organic agriculture. Notat om metoder til beregning af miljøaftryk på økologiske produktionssystemer.

Opslag på sociale medier

Tiltag for lavere klimaaftryk. Facebookopslag på Facebooksiden Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

Præsentationer på workshop, møder og konferencer o.l.

Afgræsningens indflydelse på ammoniak-, lattergas- og metanudledning samt kulstof i jord. Præsentation ved årsmøde i Økologisk VKST

Organic agriculture as a climate mitigation strategy. Præsentation på klimakonferencen Agri-Food & Climate Circle 2023.

Organic agriculture as a climate mitigation strategy. Poster på klimakonferencen Agri-Food & Climate Circle 2023.

Virkemidler til lavere klimaaftryk i økologien. Præsentation på Økologikongres 2023