Markens mikrobielle samfund som indikator for jordens tilstand

Introduktion

Formålet er at øge forståelsen for sammensætning og funktion af mikrobielle samfund i dyrkningsjorden og bane vej for at kunne hjælpe mikrobiologien og derved jordfrugtbarheden i positiv retning ved dyrkningstiltag.

Målet er at undersøge den mikrobielle sammensætning i udvalgte marker ved hjælp af DNA-analyser og koble resultaterne med indsamlede data om markernes dyrkningsforhold.

I 2021 blev der lavet en afprøvning og justering af koncept for dataindsamling fra 14 marker fordelt i landet, og der blev udtaget jordprøver til DNA- og næringsstofanalyser, og forskellige analysemetoder blev afprøvet. I 2022 er konceptet fastlagt baseret på data fra 2021, og der tages i 2022 og 2023 prøver og indhentes data fra årligt ca. 50 marker, både økologiske og konventionelle. Den samlede mængde data vil give det nødvendige volumen i undersøgelsen, så der kan udledes statistiske sammenhænge mellem de dominerende grupper af mikroorganismer og udvalgte dyrkningsforhold. Marker udvælges i forhold til dyrkningsbetingelser, der forventes at påvirke den mikrobielle sammensætning (f.eks. jordtype, jordbehandling). Oplysninger om markerne kortlægges i samarbejde mellem konsulenter og landmænd. Der er i 2021 etableret et samarbejde med BiomCare, som står for sekventering af mikrobielt DNA af bakterier og svampe, dataanalyse og statistisk analyse af de mikrobielle samfund koblet med dyrkningsoplysninger, samt kortlægning af udvalgte gener, som er bundet op på bestemte funktioner i jorden, som igen sammenholdes med dyrkningsoplysningerne. Nøglefunktioner af de mikrobielle grupperinger i jorden forsøges kortlagt i samarbejde med Aarhus Universitet og ved en litteraturgennemgang.

Effekten af en øget forståelse for det mikrobielle liv i jorden og de forskellige grupper af mikroorganismers relation til dyrkningsforholdene er, at forekomsten af disse grupper fremadrettet kan bruges som indikatorer for jordens tilstand, og at man kan påvirke det mikrobielle samfund i en gunstig retning og for eksempel øge kulstofindlejringen.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2023. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater 2023

Artikler, opslag eller lignende

Biostimulanter i dansk, økologisk kontekst. Artikel på icoel.dk. 

Mikrobiel diversitet i jorden stiger, når vi tilfører kompost. Artikel i Innovationscenter for Økologisk Landbrugs årsskrift.  

Biostimulanter i dansk, økologisk kontekst. Artikel på icoel.dk. 

Rapport

Statistisk analyse rapport, bakterier. Rapport med DNA-analyser 16S rRNA bakterier. 

Statistisk analyse rapport, svampe. Rapport med DNA-analyser ITS svampe. 

Statistisk analyse rapport, shotgun analyser. Rapport med DNA-analyser shotgun. 

Foreløbig rapport med funktionsanalyse. Foreløbig funktionsbestemmelse af mikrobiom i et udpluk af datasættet. 

Videoklip/podcast eller lignende

Jordens mikroliv som indikator for frugtbarhed. Facebookoplag med omtale af session på Økologikongres. 

Hvad er regenerativt landbrug? Markens mikrobielle samfund. Podcast på ØkoLyd  med interview af Sabine Ravnskov om markens mikrobielle samfund. 

Lyt dig til mere viden om sund jord. Facebookopslag med omtale af podcast om mikrobiologien i den sunde jord.

Præsentationer på workshop, møder og konferencer o.l.

Markens mikrobielle samfund. Præsentation på Økologikongres 22. november 2023. 

Fremvisninger/demonstrationer/indlæg eller lignende.

Biodiversiteten i jorden under kløvergræsmarken. Indlæg på landmandsmøde i Randers.