Kraftige efterafgrøder

Introduktion

Formålet er at sikre, at efterafgrøderne får længst mulig vækstsæson, så de kan bidrage effektivt til øget bæredygtighed, kulstofopbygning og produktion til gavn for landmand, klima og samfund.

Formålet med projektet opnås ved etablere forsøgs-/demoarealer, hvor effekten af tidlig høst og såning i storskala demonstreres og registreres samt udvikle en efterafgrødeapp, der kan fungere som beslutningsværktøj i valg af efterafgrødearter til undersåning. Der gennemføres en bred praksisnær formidlingsindsats. For at kunne demonstrere effekterne af tidlig høst, undersåning af efterafgrøde og deres effekt i forhold til efterafgrødens efterfølgende vækst, etableres tre forsøg-/demoarealer forskellige steder i landet. Her indsamles data og måles effekter, så disse kan formidles efterfølgende. Ydermere udvikles der et beslutningsstøtteværktøj i form an en efterafgrøde-app til brug ved sammensætning af blandinger til undersåning. Den udviklede App, markvandringerne samt analyserne fra marken med fokus på biomasseproduktion, ekstraopbygning af kulstof og kvælstof mm. indgår i praksisnær formidling, der sikrer øget kendskabsgrad blandt landmænd om virkemidler, der optimerer efterafgrøden og dens produktion. Optimale og produktive efterafgrøder hvert år vil være en klimamæssig, bæredygtighedsmæssig og økonomisk gevinst for landmand og samfund. Det forventes at biomasseproduktionen samt en evt. kvælstoffiksering i efterafgrøden kan forbedres med minimum 20% ved at underså effektive blandinger sammenlignet med almindelig etablering efter høst, hvilket vil mindske drivhusgagsemissionen fra landbruget, mindske udvaskningen af næringsstoffer fra markerne samt give en bedre driftsøkonomi, især på økologiske planteavlsbedrifter.

Forventede resultater

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside: 4. kvartal 2022. Projektets resultater stilles gratis til rådighed.

Projektresultater

Arbejdspakke 1

Temadag: Efterafgrøder. Temadag om efterafgrøder i samarbejde med Stenalt Gods og Aarhus Universitet. Meget velbesøgt.

Få succes med undersåede efterafgrøder. Artikel i fagbladet ØKOLOGI - inspiration til jordbruget.

En veletableret efterafgrøde betaler sig. Artikel i Magasinet MARK, omhandlende resultater fra forsøg og anbefalinger på baggrund heraf.

Fordele ved undersåede efterafgrøder. Video på Youtube.

Arbejdspakke 2

Efterafgrøder (App). Gratis app, som fungerer som opslagsværk over arter af efterafgrøder samt blandingsværktøj til sammensætning af blandinger og beregning af udsædsmængder.

Ny gratis app giver overblik over efterafgrøder. Nyhed på icoel.dk.

Video: Ny gratis app til efterafgrøder. Video på Facebook.

Facebookopslag i projektet. Facebookopslag på facebooksiden Innovationscenter for Økologisk Landbrug.